مطالب آموزشی

کتاب یادگیری موبایلی پارادایم جدیدی در یادگیری مجازی
کتاب یادگیری موبایلی پارادایم جدیدی در یادگیری مجازی
کتاب یادگیری موبایلی پارادایم جدیدی در یادگیری مجازی با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای پژمان کنعانی نیری در 13 فصل و 203 صفحه تألیف شده است.
ادامه مطلب
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان با همت آقای محمد عموزاد و خانم اعظم ملامحمدی در 16 نگاشت و 166 صفحه گردآوری و تدوین شده است.
ادامه مطلب
کتاب بودجه‌بندی آموزشی (راهنمای کامل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آموزش مبتنی بر استراتژی)
کتاب بودجه‌بندی آموزشی (راهنمای کامل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آموزش مبتنی بر استراتژی)
کتاب بودجه‌بندی آموزشی (راهنمای کامل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آموزش مبتنی بر استراتژی)به تألیف دایان سی والنتی می‌باشد که با همت آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه، آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم سمیه دانشمندی در 10 فصل ترجمه و چاپ شده است.
ادامه مطلب
کتاب راهنمای عملی محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش ROI
کتاب راهنمای عملی محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش ROI
کتاب راهنمای عملی محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش ROIبا همت آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه و هومن دوستی در 4 بخش، 11 فصل و 131 صفحه تالیف شده است.
ادامه مطلب
کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی، آقای دکتر محمد عموزاد و خانم اعظم ملامحمدی در 3 بخش، 9 فصل و280 صفحه تالیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:
ادامه مطلب
کتاب آموزش و توسعه
کتاب آموزش و توسعه
کتاب آموزش و توسعه به تالیف آقای ریموند نوئه می باشد که با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم سمیه دانشمندی در 4 فصل و 237 صفحه ترجمه شده است
ادامه مطلب
کتاب ارزشیابی آموزش (از تئوری تا عمل)
کتاب ارزشیابی آموزش (از تئوری تا عمل)
کتاب ارزشیابی آموزش (از تئوری تا عمل) با همت دکتر اباصلت خراسانی و آقای حامد حسینی ضرابی در 9 فصل و 351 صفحه تالیف شده است.
ادامه مطلب
کتاب تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی (ISO10015)
کتاب تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی (ISO10015)
کتاب تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی (ISO10015) با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای اکبر عیدی در 5 فصل و 342 صفحه تألیف شده است.
ادامه مطلب