کتاب‌ها

لیست مجموعه کتاب های چاپ شده انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
لیست مجموعه کتاب های چاپ شده انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
به اطلاع جامعه آموزش کشور می رساند انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی،اقدام به انتشار 20 عنوان کتاب مرجع و تخصصی آموزش جهت بهره مندی مدیران و کارشناسان آموزش سازمانی از مفاهیم تخصصی و نوین این حوزه نموده است.
ادامه مطلب
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان- سال 1397
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان- سال 1397
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان 1397 باهمت آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم اعظم ملا محمدی و آقای حسین زاهدی در 23 نگاشت و 192 صفحه گردآوری و تدوین شده است.
ادامه مطلب
کتاب رویکرد های نو در آموزش و توسعه منابع انسانی
کتاب رویکرد های نو در آموزش و توسعه منابع انسانی
کتاب رویکرد های نو در آموزش و توسعه منابع انسانی به همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای حامد زمانی منش در 6 فصل و 166 صفحه تالیف شده است.
ادامه مطلب
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان-سال 1396
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان-سال 1396
کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان 1396 باهمت آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم اعظم ملا محمدی در 22 نگاشت و 222 صفحه گردآوری و تدوین شده است .
ادامه مطلب
کتاب برنامه درسی محیط کار
کتاب برنامه درسی محیط کار
کتاب برنامه درسی محیط کار با همت آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه و آقای دکتراباصلت خراسانی و آقای هومن دوستی در 14 فصل و 205 صفحه تألیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:
ادامه مطلب
کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی
کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی
کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای خالد میر احمدی در 11 فصل و 345 صفحه تألیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:
ادامه مطلب
کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی (چاپ دوم)
کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی (چاپ دوم)
کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی (چاپ دوم) با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای محمد عموزاد و خانم اعظم ملامحمدی در 9 فصل و 280 صفحه تألیف شده است
ادامه مطلب
کتاب اندازه گیری نتایج آموزش(راهنمای عملی برای پیگیری شش شاخص کلیدی)
کتاب اندازه گیری نتایج آموزش(راهنمای عملی برای پیگیری شش شاخص کلیدی)
کتاب اندازه گیری نتایج آموزش(راهنمای عملی برای پیگیری شش شاخص کلیدی) به تالیف جک فیلیپس - رون استون می باشد که به همت آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه و آقای دکتر غلامرضا شمس مورکانی و آقای دکتر سعید صفایی موحد در 14 فصل و 288 صفحه ترجمه شده است .
ادامه مطلب
کتاب استاندارد بین المللی ایزو 29990
کتاب استاندارد بین المللی ایزو 29990
کتاب استاندارد بین المللی ایزو 29990 به همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای رضا قنبری در155 صفحه تالیف شده است .
ادامه مطلب
کتاب راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی
کتاب راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی
کتاب راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی به همت آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه و آقای فیروز نوری و خانم نجمه خواجه در 3 فصل و 83 صفحه تالیف شده است.
ادامه مطلب