کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان- سال 1397

کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان سال 1397 

کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان سال 1397 باهمت آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم اعظم ملا محمدی  و آقای حسین زاهدی در 23 نگاشت و 192 صفحه گردآوری و تدوین شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:

نگاشت اول:هفت بسته توسعه منابع انسانی 

نگاشت دوم:تغییر رویکرد ارزیابی اثربخشی آموزش های حین کار (OJT) با هدف توسعه عملکرد سطح اپراتوری 

نگاشت سوم:الگوی بومی ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی 

نگاشت چهارم:اجرای دوره مدیریت اجرایی هوانوردی Aviation MBA ویژه کارکنان هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران "هما" 

نگاشت پنجم:آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگا های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد  

نگاشت ششم:طراحی الگوی بومی طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی 

نگاشت هفتم:مانور عملیاتی-آموزشی شبانه در مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی تهران 

نگاشت هشتم:شناسایی سبک انگیزش کارکنان و بکارگیری آن در فرآیند آموزش و یادگیری 

نگاشت نهم:استقرار باشگاه مدرسان داخلی

نگاشت دهم:الگوی شایستگی های مدیریتی مدیران صنعت خودرو ایران

نگاشت یازدهم:تدوین استاندارد آموزش مشاغل با استفاده از مدل دیکوم

نگاشت دوازدهم:نیازسنجی و توسعه مهارت های ارتباطی سرمایه های انسانی با آموزش غیر مستقیم (بازی ا و فعالیت های گروهی)

نگاشت سیزدهم:بکارگیری عملیاتی سبک یادگیری کارکنان در فرآیند آموزش و توسعه 

نگاشت چهاردهم:نیلزسنجی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایران در حوزه تضمین کیفیت 

نگاشت پانزدهم:تعالی آموزش و توسعه در سازمان با رویکرد مدیریت شاخصهای کلیدی

نگاشت شانزدهم:بهبود ارتباط بین فردی در سازمان از طریق ایجاد درک مشترک بین مدیران و کارکنان

نگاشت هفدهم:آسیب شناسی عدم مشارکت فعال کارکنان در دوره های آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی کشور و اولویت بندی راهکار های اجرایی

نگاشت هجدهم:آموزش ایستگاهی مدیران

نگاشت نوزدهم:باز طراحی دوره های آموزشی کارکنان و مدیران صنعت برق با محوریت تربیت مدیران اینده و توانمند سازی مدیران فعلی

نگاشت بیستم:جانشین پروری در حوزه مدیریت امور مالی با استفاده از مدل راثول

نگاشت بیست و یکم:پیاده سازی الگوی استاندارد آموزشی از نیازسنجی تا ارزیابی اثربخشی

نگاشت بیست و دوم:تاثیر آموزش بر کسورات بیمه ای ناشی از اجرای تعرفه ارزش های نسبی خدمات سلامت در مجتمع بیمارستانی امام خمینی 

نگاشت بیست و سوم:استقرار نظام آموزش های مهارت محور

 

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 86036814-021 و 86036812-021 تماس حاصل فرمایند.