دوره های آموزشی

برگزاری اولین وبینارتشریح مدل ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری سازمانی
برگزاری اولین وبینارتشریح مدل ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری سازمانی
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد اولین وبینارتشریح مدل ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری سازمانی برگزار می نمایند.
ادامه مطلب
برگزاری اولین وبينار سنجش و توسعه شايستگي تاب آوري رهبران
برگزاری اولین وبينار سنجش و توسعه شايستگي تاب آوري رهبران
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و موسسه PSI انگلستان اولین وبينار سنجش و توسعه شايستگي تاب آوري رهبران را برگزار می کنند.
ادامه مطلب
برگزاری اولین دوره جامع تربیت کارشناس، مدرس و مربی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)
برگزاری اولین دوره جامع تربیت کارشناس، مدرس و مربی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)
در کارگاه حاضر برای اولین بار در ایران؛ کارشناس، مدرس و مربیانی در حوزه ارزیابی اثربخشی آموزشی براساس مدل بازگشت سرمايه در آموزش ROI‌ با طراحی و تدریس مستقیم دکتر جک فیلیپس (بنیان گذار مدل) و گروه مدرسین برتر آموزش سازمانی کشور در پکیجی کاملا تخصصی و حرفه ای؛ آموزش و تربیت خواهند شد و در بانک مدرسین و مربیان ROI انجمن قرار خواهند گرفت و به سازمان های کشور معرفی خواهند شد و امید است این برنامه؛ تحولی بنیادین و استانداردسازی این حوزه در کشور را ایجاد نماید.
ادامه مطلب
دوره های آموزشی انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران-سال 1398
دوره های آموزشی انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران-سال 1398
به منظور گسترش حرفه گرايي و مديريت حرفه اي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني و ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي مديران اين حوزه، دوره های توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انساني طراحي شده است.
ادامه مطلب
شروع ثبت نام تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه در سال 1397
شروع ثبت نام تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه در سال 1397
به منظور گسترش حرفه گرایی و مدیریت حرفه ای در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقاء شایستگی های حرفه ای مدیران این حوزه، دوره های توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1397 طراحی شده است. این برنامه های آموزشی تلاش دارد با طرح الگوهای نظری و عملی، سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی را مورد تحلیل قرار دهد.
ادامه مطلب
تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه - سال 1396
تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه - سال 1396
به منظور گسترش حرفه گرایی و مدیریت حرفه ای در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقاء شایستگی های حرفه ای مدیران این حوزه، دوره های توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1396 طراحی شده است. این برنامه های آموزشی تلاش دارد با طرح الگوهای نظری و عملی، سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی را مورد تحلیل قرار دهد.
ادامه مطلب