کتاب برنامه درسی محیط کار

کتاب برنامه درسی محیط کار

کتاب برنامه درسی محیط کار با همت آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه و آقای دکتراباصلت خراسانی و آقای هومن دوستی در 14 فصل و 205 صفحه تألیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتنداز:

1-مفهوم یادگیری در محیط کار

2-مفهوم برنامه درسی در محیط کار

3-تسهیل کننده ها،راهبردها و موانع اجرای برنامه درسی محیط کار

4-عناصر برنامه درسی محیط کار

5-سناریوها و جهت گیری ها در برنامه درسی محیط کار

6-به سوی نظریه ای توصیفی در آموزش و بهسازی؛گفتمان های برنامه درسی محیط کار

7-مقدمه ای بر آموزش مبتنی بر بالندگی(CBT)

8-الگوی دیکوم (DACUM)راهنمای تدوین یک برنامه درسی محیط کار

9-الگوهای مفهومی برنامه درسی محیط کار

10-استانداردها ی برنامه درسی محیط کار

11-مدل ها و جوایز تعالی برنامه درسی محیط کار

12-رهیافت های مبتنی بر فناوری و اطلاعات

13-رهیافت های مبتنی بر فردی سازی یادگیری 

14-رهیافت های مبتنی بر شبکه سازی و تسهیم یادگیری

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 86036814-021 و 86036812-021 تماس حاصل فرمایند.

 

کتاب برنامه درسی محیط کارکتاب برنامه درسی محیط کار