کتاب راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی

کتاب راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی به همت آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه و آقای فیروز نوری و خانم نجمه خواجه در 3 فصل و 83 صفحه تالیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:

1-تعاریف و مبانی نظری آموزش،یادگیری و آسیب شناسی آموزشی

2-مراحل آسیب شناسی با مدلMTM 

3-ارائه نمونه عملی و اجرایی آسیب شناسی آموزشی در شرکت فولاد هرمزگان

سال چاپ:1396

قیمت:75.000 ریال

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 81032228-021 و 81032333-021 تماس حاصل فرمایند

راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی