کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی (چاپ دوم)

کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی (چاپ دوم) با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای محمد عموزاد و خانم اعظم ملامحمدی  در 9 فصل و 280 صفحه تألیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از: 

1-جایگاه آموزش در دنیای مبتنی بر دانش

2-آموزش و یادگیری در افق 2020

3-شایستگی های نوین مدیران و کارشناسان آموزش

4-مدیریت کیفیت جامع و آموزش توسعه 

5-مدل های تعالی سازمانی و جایگاه آموزش در آنها

6-مدل های تعالی منابع انسانی و جایگاه آموزش در آنها

7-تجربه مدل های تعالی در آموزش،توسعه و یادگیری کارکنان

8-روندیابی تاریخی مدل های تعالی در ایران

9-مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 86036814-021 و 86036812-021 تماس حاصل فرمایند.

کتاب مدل تعالی