راهنمای ثبت نام

عضویت در انجمن

 

کليه واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت ها، مديران، کارشناسان، متخصصين، اساتيد دانشگاهها، محققين، افراد با تجربه و دانشجويان در حوزه آموزش وتوسعه منابع انساني مقيم ايران يا خارج از کشور ميتوانند از طریق روشهاي زير به عضويت انجمن درآيند:

1)عضويت حقیقی

كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي در رشته های علوم تربیتی، مدیریت،  صنایع، روانشناسی، مشاوره و رشته های وابسته باشند و یا مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور شاغل باشند، مي‌توانند به‌ عضويت حقیقی انجمن درآيند.

 2)اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

واحد های آموزش کلیه سازمان ها، شرکت ها، مراکز و موسسات کشور  مي‌توانند به عضويت حقوقی انجمن درآيند.

 3)عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه در رشته های علوم تربیتی، مدیریت، صنایع، روانشناسی، مشاوره و رشته های آموزشی مرتبط، در مقاطع مختلف به تحصيل اشتغال دارند مي‌توانند به‌ عضويت دانشجویی انجمن درآيند.

 

مزایای عضویت در انجمن:

 • صدور گواهی عضويت به صورت الکترونیکی (ویژه عضویت حقیقی و دانشجویی)
 • صدور گواهی عضویت حقوقی (ویژه اعضای حقوقی)
 • دريافت خبرنامه انجمن به طور الکترونيکی
 • دریافت نشریه علمی انجمن به طور الکترونيکی
 • برخورداری از تخفيف ثبت نام در کنفرانس ساليانه انجمن
 • برخورداری از تخفيف ثبت نام در کارگاههای آموزشی انجمن
 • دريافت هر گونه اطلاعات مربوط به کنفرانس و گردهمايی و سایر برنامه های انجمن آموزش و توسعه
 • دریافت اطلاعات و تجربیات علمی و تخصصی  در حیطه آموزش و توسعه
 • دریافت اطلاعات مربوط به کتاب ها و مجلات داخلی و خارجی در حیطه آموزش و توسعه
 • بهره‌گیری از بستر تعامل علمی ایجاد شده بین اعضاء محترم انجمن و انواع گروه‌های تخصصی
 • همكاري دو جانبه اعضا و انجمن براي اجراي خدمات آموزشي و مشاوره اي
 • امكان چاپ مقالات و ترجمه‌های معتبر شما در مجله علمی – پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی (پس از تأیید هیأت تحریریه)
 • انعکاس فعالیت‌های پژوهشی، دستاوردهای فنی،اخبار محصولات و خدمات جدید شما در وب سایت و نشریه الکترونیکی آموزش و توسعه (پس از تأیید هیأت تحریریه)

 

 شرایط عضویت حقیقی و دانشجویی :

1- تکمیل  فرم درخواست عضويت حقیقی   

2- فایل اسکن شده تصویر پرسنلی

نکته: عضویت حقیقی و دانشجویی به صورت رایگان صورت می گیرد.

 

نحوه ثبت نام

فراگیران محترم جهت ثبت نام در انجمن باید فرم ثبت نام پیوست را دریافت و پس از تکمیل به همراه اسکن تصویر پرسنلی  به آدرس ایمیل istd.membership2015@gmail.com  ارسال نمایند.

فرم ثبت نام حقیقی

فرم ثبت نام دانشجویی

 

 

 شرایط عضویت حقوقی :

1-تکمیل فرم درخواست عضویت حقوقی   

2-فرم تکمیل شده ی درخواست عضویت اعضای حقیقی برای نماینده عضو حقوقی 

3- فایل اسکن شده کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات

4- فایل اسکن شده تصویر پرسنلی نماینده شرکت

5- فایل اسکن شده رسيد بانکي  واریز  مبلغ 3/000/000 ریال حق عضویت سالانه به حساب جاری شماره  0342071015 ، بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی تهران، بنام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

نحوه ثبت نام

واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت ها جهت ثبت نام حقوقی در انجمن باید فرم ثبت نام پیوست را دریافت و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل istd.membership2015@gmail.com  ارسال نمایند.

فرم ثبت نام حقوقی