معرفی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه، جایزه­ای است که به برترین تلاش­ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان­های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان اعطا می­شود. تجربه موفق کاربست مدل­های تعالی در سازمان های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی، نقطه آغازی بر طراحی، توسعه و استقرار این جایزه در سطح سازمان­های ایرانی است. کلیه سازمان­های متعهد به مفاهیم تعالی و علاقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی می­توانند داوطلب شرکت در این جایزه باشند.

اهداف جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

  • توسعه شبکه تعامل سازمان های ایرانی در عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق. 
  • ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان فعالین عرصه آموزش و شناخت نقاط قوت و زمینه هایی قابل بهبود این حوزه. 
  • شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر در حوزه آموزش و توسعه. 
  • توسعه و نهادینه سازی یک رهیافت معتبر و سازمان یافته، همخوان با بوم-اقلیم سازمان های ایرانی با هدف اندازه گیری، ارزیابی و بهینه کاوی فرایندها و فعالیت های حوزه آموزش. 
  •  ایجاد یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت آموزشی سازمان های ایرانی. 
  • آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی و کیفیت به مدیران و فعالین حوزه آموزش در سازمان های ایرانی. 
  • ارتقاء جایگاه حوزه آموزش در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های کلان اقتصادی و سازمانی.

   .    .                                                  

دانلود کتاب تشریح مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی          دانلود راهنمای ثبت نام در "هفتمین دوره جایزه تعالی آموزش"

.                                                            .                                                            

                                                     دانلود پوستر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی            

                                     دانلود فرم ثبت نام در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 .                        .                      

                                 دانلود برنامه زمان بندی برگزاری هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1398

ساختار جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

ساختار اجرایی جایزه

 
وظایف و اعضای ساختار اجرایی جایزه