کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی

کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی

کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای خالد میر احمدی در 11 فصل و 345 صفحه تألیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:

1-کلیات

2-چالش های برون سپاری آموزش

3-قرآیند برون سپاری آموزش

4-برون سپاری؛یک مدل کسب وکار و اقتصادی

5-شناسایی نیازها

6-ارزیابی ظرفیت و قابلیت

7-انتخاب شرکت برون سپاری

8-عقد قرارداد

9-شروع

10-مدیریت رابطه

11-اتمام قرارداد

 

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 86036814-021 و 86036812-021 تماس حاصل فرمایند.

کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی