روز ملی منابع انسانی مبارک

روز ملی منابع انسانی مبارک

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فرا رسیدن ۲۵ فروردین "روز ملی منابع رسانی" را به همه اساتید، ارزیابان جایزه تعالی آموزش، مشاوران، همراهان و اعضای انجمن تبریک عرض می نماید.

هیئت مدیره انجمن ISTD

روز ملی منابع انسانی مبارک