کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان-سال 1396

کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان 1396

کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان 1396 باهمت آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم اعظم ملا محمدی در 22 نگاشت و 222 صفحه گردآوری و تدوین شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از

نگاشت اول:از نیازسنجی تا ارزیابی اثربخشی دوره آموزش کشوری قوانین و مقررات استخدامی ویژه کارشناس منابع انسانی نظام سلامت کشور در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور

 در بانک انصارISO29990 نگاشت دوم :عارضه یابی و آسیب شناسی حوزه آموزش جهت استقرار استاندارد

نگاشت سوم:طراحی مبدل بومی "سنجش رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان "در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نگاشت چهارم:استقرار مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک حوزه آموزش و توسعه در شرکت ایران خودرو دیزل

نگاشت پنجم:توسعه کمی و کیفی آموزش پرسنل با محوریتا انطباق بر ویژگی های بافت شهری مناطق عملیاتی در سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی

نگاشت ششم:ایجاد کانون ارزیابی و توسعه مدیران (کلینیک مدیریت) در شرکت ­مادر تخصصی توانیر

نگاشت هفتم:طراحی و استقرار جایزه برترین های یادگیری و توسعه در شرکت فولاد اکسین

نگاشت هشتم:استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی در شرکت ایران خودرو

نگاشت نهم:مدل ارزیابی فرآیند آموزش در سازمان صنایع دفاع

نگاشت دهم:تدوین برنامه راهبردی واحد آموزش و توسعه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

    نگاشت یازدهم:نیاز سنجی آموزشی بر اساس مدل دیکوم در بانک انصار 

نگاشت دوازدهم:جهش عملیاتی از مدیریت آموزش به مدیریت یادگیری از طریق استقرار استاندارد ایزو 29990:2010در شرکت فولاد اکسین خوزستان

نگاشت سیزدهم:طراحی الگوی بومی نیازسنجی آموزشی با رویکرد تلفیقی در شرکت ایران خودرو دیزل

نگاشت چهاردهم:مدل راهبری و کنترل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در سازمان های هولدینگ (با تاکید بر استقرار مجمع

ادواری)

نگاشت پانزدهم:نیازسنجی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل در سازمانن انتقال خون ایران

نگاشت شانزدهم:راه اندازی طرح خانه آرام من در شرکت فولاد اکسین خوزستان

انگاشت هفدهم:استقرار باشگاه مدرسان همکار IDK در شرکت ایران خودرو دیزل

نگاشت هجدهم:بازگشت سرمایه آموزش در بانک انصار

نگاشت نوزدهم:ارزیابی و استخدام کارشناس با رویکرد کانون ارزیابی شایستگی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نگاشت بیستم:اجرای طرح جانشین پروری در سازمان صنایع دفاع

نگاشت بیست و یکم:طراحی،تدوین و ترسیم مدل شایستگی با هدف ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران معاونین منطقه در بانک سپه

نگاشت بیست و دوم:تدوین پودمان های تخصصی حوزه نیشکر در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان  

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 86036814-021 و 86036812-021 تماس حاصل فرمایند.

کتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان 1396