لیست مجموعه کتاب های چاپ شده انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایرانلیست مجموعه کتاب های چاپ شده انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

1392-1397

به اطلاع جامعه آموزش کشور می رساند انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی در راستای عمل به رسالت خویش درعملکرد 6 ساله انجمن جهت توسعه و ارتقای حوزه آموزش و توسعه کارکنان،اقدام به انتشار 20 عنوان کتاب مرجع و تخصصی آموزش جهت بهره مندی مدیران و کارشناسان آموزش سازمانی از مفاهیم تخصصی و نوین این حوزه نموده است. مفتخر است این تجربه باعث رشد و توسعه دانش و مهارت جامعه آموزش کشور گردد. 

 در همین راستا علاقمندان به بهره برداری از این کتاب ها می توانند جهت سفارش، با شماره های 86036812-86036814-81032218-81032333-81032228 تماس حاصل فرمایند. 

شایان ذکر است جهت اطلاع از متن هریک از کتاب ها به اخبار هر یک از کتب در این بخش مراجعه نمایند.

 

دانلود لیست مجموعه کتاب های چاپ شده انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران