کتاب رویکرد های نو در آموزش و توسعه منابع انسانی

کتاب رویکرد های نو در آموزش و توسعه منابع انسانی 

کتاب رویکرد های نو در آموزش و توسعه منابع انسانی به همت آقای دکتر حسین محمد پورزرندی و آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای حامد زمانی منش در 6 فصل و 166 صفحه تالیف شده است و شرحئ دقیق مطالب آن عبارتند از:

1-آموزش سازمانی

2-مدیریت استعداد در سازمان

3-فن آوری های نوین در سازمان ها

4-کارراهه شغلی

5-مربی گری در سازمان ها

6-منتورینگ در سازمان ها

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 86036814-021 و 86036812-021 تماس حاصل فرمایند. 

رویکردهای نو در آموزش و توسعه منابع انسانی