شروع ثبت نام دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

10th National Conference of Training and Human Capital Development

...........................................................

موضوع سالانه: نقش راهبردها و راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسانی در عصر مدیریت استعدادها در سطح ملی و سازمانی

HRD & Training Strategies Role in Talent Management at National & Organizational Level

24 و 25 اردیبهشت ماه 1402

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: 22 اردیبهشت ماه 1402

آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس: 20 اردیبهشت ماه 1402

آخرین مهلت ارسال تجارب برتر آموزش سازمان ها به کنفرانس: 20 اردیبهشت ماه 1402

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

مرکز همایش های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

http://conf.istd.ir

...............................................................

مخاطبین کنفرانس:

دبيرخانه كنفرانس از كليه اعضای هئیت علمی، مدیران، کارشناسان، صاحبنظران، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ها، شرکت ها، دستگاه ها و دانشگاه های کشور دعوت به عمل مي آورد تا با حضور خویش در این كنفرانس ضمن بهره مندی از برنامه های علمی و حرفه ای این رویداد ملی و تخصصی؛ بر غنای هر چه بیشتر این برنامه در کشور بیافزایند.


مقدمه:

"دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی" با موضوع "نقش راهبردها و راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسانی در عصر مدیریت استعدادها در سطح ملی و سازمانی" توسط دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور مقرر گردید در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه 1402 به صورت "حضوری و آنلاین" برگزار خواهد شد.


سوابق کنفرانس:

برگزاری نه دوره از تخصصی ترین کنفرانس حوزه آموزش سازمانی در کشور با عنوان "کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی" در سال های 1392، 1394،1393، 1395 ،1396 ، 1397 ، 1398 ، 1399 و 1401 توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و استقبال گسترده جامعه آموزش و منابع انسانی کشور از این رویدادها و ایجاد نتایج و پیامدهای مهم در سازمان ها و دستگاههای کشور و نیاز اساسی سازمان ها و دانشگاه های کشور به تکنولوژی ها و ساختارهای نوین انتقال دانش و مهارت به کارکنان در عصر حاضر؛ دست اندرکاران انجمن آموزش و موسسه یادگیری EduTech Network و کنفرانس را رهمنون به برگزاری سالانه این رویداد تخصصی و ملی با موضوع "نقش راهبردها و راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسانی در عصر مدیریت استعدادها در سطح ملی و سازمانی" در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه 1402 نمود.


مهم ترین ویژگی و تفاوت:

تفاوت این کنفرانس با سایر کنفرانس های این حوزه در کشور؛ توجه و پرداختن به چالش ها، فرصت ها، مدل ها، ابزارها، روش ها و رویکردهای آموزش و توسعه منابع انسانی برای سازمان ها و دستگاه های کشور به صورت کاربردی و عملیاتی می باشد.


برنامه های کنفرانس:

در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری به ارایه برنامه­ های تخصصی متنوعی از جمله:

 • سخنرانی های کلیدی،
 • پنل های تخصصی،
 • کارگاه های آموزشی،
 • دهمین دوره جایزه ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
 • هفتمین دوره برترین تجارب آموزش کارکنان
 • جایزه مدیر آموزش برتر
 • جایزه موسسه آموزشی برتر
 • تقدیر از برترین های آموزش و یادگیری کشور،
 • برگزاری نمایشگاه آموزشی،
 • ارائه مقالات آموزشی،
 • نمایه سازی مقالات پذیرفته شده و چاپ مقالات پذیرفته شده منتخب


مزایای کنفرانس:

 • "دریافت گواهینامه از انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه یادگیری EduTech Network  کشور سوئد"
 • " شرکت در دو روز سخنرانی ها و پنل های تخصصی کنفرانس(حضوری - آنلاین)"
 • "شرکت در کارگاه های آموزشی(حضوری - آنلاین)"
 • "حضور در نمایشگاه آموزشی"
 • "تقدیر از برترین های آموزش و توسعه منابع انسانی کشور"
 • "چاپ مقالات پدیرفته شده منتخب در فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی و فصلنامه توسعه استعداد"
 • "نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)"
 • "نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مرجع دانش (CIVILICA) "
 • "نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه کنسرسیوم محتوی ملی "


مستندات کنفرانس: 

فراخوان دریافت مقالات دهمین کنفرانس آموزش .   .        .  


سازمان کنفرانس

 • رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس: پروفسور سید حسین ابطحی (استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی)
 • رئیس کنفرانس: دکتر سید احمد طباطبایی (مشاور عالی سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)
 • دبیر علمی کنفرانس: دکتر اباصلت خراسانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)
 • دبیر کنفرانس: دکتر غلامرضا شمس (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 • دبیر اجرایی کنفرانس: مهندس حسین زاهدی (دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)
 • رئیس شورای سیاست گذاری جایزه ملی تعالی آموزش: دکتر سعید پاکدل (مشاور معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)
 • دبیر پشتیبانی کنفرانس: دکتر اسماعیل جعفری (مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه شهید بهشتی)
 • دبیر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی: دکتر اعظم ملامحمدی (دانش آموخته دکتری حوزه آموزش)


موضوع  سالانه کنفرانس:

نقش راهبردها و راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسانی در عصر مدیریت استعدادها در سطح ملی و سازمانی

HRD & Training Strategies Role in Talent Management at National & Organizational Level


محورهای اصلی کنفرانس:

 • تئوری ها و مدل های نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی
 • راهبردها و سیاست های کلان کشور در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
 • تجربیات و چالش های یادگیری و توسعه منابع انسانی در سازمان ها
 • فناوری ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی
 • توسعه مدیران و رهبران(تجربیات،چالش ها و فرایندها و مدل ها)
 • فرهنگ یادگیری ترکیبی(هیبریدی) در سازمان ها، اثربخشی و بهبود کیفیت آن
 • راهبردهای نوین سرمایه گذاری در آموزش و توسعه با وجود تنگناهای منابع در سازمان ها
 • ابزارها و فناوری های یادگیری و سامانه های موثر در بهبود کیفیت، عدالت و فراگیری آموزش
 • نسل نوظهور منابع انسانی و تفاوت بین نسلی و تغییر در نوع نیاز و روش های یادگیری
 • تحول دیجیتال در سازمان ها و داده محوری در آموزش و توسعه منابع انسانی
 • تغییر در ماهیت کار و انعطاف پذیری در مشاغل و نیاز به راهکارهای نوین یادگیری و توسعه
 • خروج ناخواسته استعدادها از سازمان ها و کاهش انگیزه و دلبستگی سازمانی
 • شراکت راهبردی آموزش و توسعه با کسب و کار و جذب و نگهداشت استعدادها


تعرفه های ثبت نام

*هزینه های ثبت نام شامل شرکت در دو روز کنفرانس (حضوری – آنلاین)، شرکت در کارگاه های آموزشی(حضوری – آنلاین)، دریافت سی دی فیلم و ارایه سخنرانی های کنفرانس، حضور در نمایشگاه آموزشی، صدور گواهی نامه و نمایه مقالات کنفرانس می باشد.


نحوه ثبت‌نام کنفرانس:

شرکت کنندگان محترم جهت ثبت نام در کنفرانس خواهشمند است "فرم ثبت نام" را دریافت و پس از تکمیل به همراه"معرفی نامه سازمان" و "فیش اریزی" تا تاریخ 1402/02/22 به پست الکترونیک istd.conference@gmail.com یا شماره 09385356087 در پیام رسان "ایتا" ارسال فرمایید و از شماره تماس های 09385356087-86036812-86036814-021 تاییدیه آن را دریافت نمایید.


 • در صورت انصراف از شرکت در کنفرانس پس از ارسال فرم ثبت نام یا معرفی نامه، 50 درصد مبلغ ثبت نام توسط سازمان باید پرداخت گردد.
 • با توجه به محدودیت ظرفیت برای شرکت در برنامه‌ آموزشی فوق، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کرده‌اند.


ارتباط با دبیرخانه کنفرانس:

شماره تماس: 86036812-86036814-021 - 09385356087

آدرس سایت: https://conf.istd.ir

پست الکترونیک: .istd.conference@gmail.com


محورهای عمومی کنفرانس:

محور اول: تئوری ها و مدل های نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی

 • تئوری های یادگیری انسان و کاربرد آن در طراحی نظام های یادگیری و توسعه
 • پیشرفت های نوین علوم اعصاب و یادگیری
 • روانشناسی مثبت گرا و تاثیر و نقش آن در رویکردها و روش های نوین یادگیری و توسعه
 • مدل ها و استاندارد های نوین کیفیت و تعالی بخشی به آموزش و توسعه منابع انسانی
 • الگوهای تدوین برنامه های توسعه فردی (IDP)
 • کوچینگ و منتورینگ (Coaching & Mentoring) ابزارهای نوین توسعه و یادگیری

محور دوم:راهبردها و سیاست های کلان کشور در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

 • ارزیابی سیاست های کلی نظام اداری در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی
 • راهبردها و روندهای آینده آموزش و توسعه منابع انسانی در سطح سازمانی و ملی
 • ارزیابی اثربخشی سیاست ها و راهبردهای آموزش و توسعه منابع انسانی کشور
 • راهبردهای هم راستایی سیاست ها و راهبردهای آموزش و توسعه با اهداف و راهبردهای سازمانی

محورسوم:تجربیات و چالش های یادگیری و توسعه منابع انسانی در سازمان ها

 • تجربیات برتر سازمان ها در پیاده سازی رویکردهای نوین آموزش و توسعه منابع انسانی
 • تجربیات برتر شرکت های خارجی و سازمان های بین المللی در اجرای رویکردهای نوین یادگیری و توسعه
 • چالش ها و مسائل روز مبتلا به سازمان ها در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
 • درس آموخته ها و یادگیری های سازمانی حاصل مواجهه با چالش ها و مسائل آموزش و توسعه

محور چهارم:فناوری ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی

 • یادگیری الکترونیکی و ابزارها و روش های نوین تولید محتوی اثربخش الکترونیکی
 • فناوری های نوین مدیریت و راهبری آموزش و توسعه منابع انسانی
 • گیمیفیکیشن و کاربرد آن در یادگیری و توسعه مدیران و کارکنان
 • یادگیری ماشین و هوش کسب و کار و کاربرد آن در یادگیری و توسعه

محور پنجم:توسعه مدیران و رهبران(تجربیات،چالش ها و فرایندها و مدل ها)

 • چالش ها و موانع توسعه مدیران و رهبران در محیط های کسب و کار، پروژه ها
 • آسیب شناسی کانون های ارزیابی و توسعه مدیران و ارائه راهکارهای بهبود
 • روش ها و ابزارهای روز سنجش شایستگی و توسعه مدیران با تاکید بر فناوری های دیجیتال
 • مدیریت و توسعه استعدادها در سازمان و روش ها و ابزارهای مرتبط
 • مدیریت هیبریدی منابع انسانی