شماره جدید فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (شماره 36 بهار 1402) منتشر گردید.

 شماره جدید فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (شماره 36 بهار 1402) منتشر گردید.

 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشه‌های بدیع منتشر می گردد و در همین راستا از اندیشمندان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان دعوت می‌نماید دانسته‌ها و یافته‌های خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی به نشانی http://istd.saminatech.ir/ ارسال نمایند.

لینک ورود به سایت فصلنامه و دریافت رایگان مقالات :  http://istd.saminatech.ir

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی