برگزاری اولین وبينار سنجش و توسعه شايستگي تاب آوري رهبران

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و موسسه PSI انگلستان برگزار می کند:

اولین وبينار سنجش و توسعه شايستگي تاب آوري رهبران

10 خرداد 1400

ساعت 16 الی 18

رایگان

لینک ورود به وبینار(از طریق قسمت مهمان):

http://iranistd.tehranlms.ir

‌لینک ثبت اطلاعات جهت دریافت گواهینامه:

 ‌ http://conf.istd.ir/new-register/

لینک صفحه دانلود نرم افزار adobe connect:

https://b2n.ir/farsa

دکتر سعید پاکدل

(عضو هيت مديره انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و مشاور سرمايه انساني سازمان اداری و استخدامی کشور)

-ارایه مدرک معتبر

آنچه در وبینار خواهیم آموخت:

-ضرورت و اهميت شايستگي تاب آوري در عصر كرونا

-تعريف تاب آوري رهبران

-تشريح مدل هشت بعدي تاب آوري psi

-پرسشنامه سنجش تاب آوري psi

-رويكرد هاي توسعه تاب آوري رهبران و مديران

شماره های تماس:

86036814-86036812-81032228-81032218-81032333 

دانلود پوستر وبینار