راهنمای ثبت نام

عضویت در انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 

از کليه واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت ها، موسسات آموزشی، مديران، کارشناسان، متخصصين، اساتيد دانشگاهها، محققين، افراد با تجربه و دانشجويان فعال در حوزه آموزش و منابع انساني دعوت می گردد تا از طریق روشهاي زير نسبت به عضویت در انجمن اقدام نمایند.

فرم عضویت حقوقیفرم عضویت حقیقی انجمن آموزشفرم عضویت دانشجویی انجمن آموزش .

1)عضويت حقیقی

كليه مدیران، کارشناسان، متخصصين، اساتيد دانشگاهها، محققين، افراد با تجربه  در حوزه آموزش و منابع انساني 

 2)اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

واحدهای آموزش کلیه سازمان ها و شرکت های کشور و همچنین مراکز و موسسات آموزشی کشور 

 3)عضويت دانشجويي

كليه دانشجويان در رشته های علوم تربیتی، مدیریت، صنایع، روانشناسی، مشاوره و رشته های آموزشی مرتبط، در مقاطع مختلف به تحصيل

مزایای عضویت در انجمن:

  • صدور گواهی عضويت به صورت الکترونیکی 
  • دریافت نشریه علمی انجمن به طور الکترونيکی
  • برخورداری از تخفيف ثبت نام در کنفرانس ساليانه انجمن
  • برخورداری از تخفيف ثبت نام در کارگاههای آموزشی انجمن
  • دريافت هر گونه اطلاعات مربوط به کنفرانس و گردهمايی و سایر برنامه های انجمن آموزش و توسعه
  • دریافت اطلاعات مربوط به کتاب ها و مجلات داخلی و خارجی در حیطه آموزش و توسعه
  • بهره‌گیری از بستر تعامل علمی ایجاد شده بین اعضاء محترم انجمن و انواع گروه‌های تخصصی
  • همكاري دو جانبه اعضا و انجمن براي اجراي خدمات آموزشي و مشاوره اي
  • امكان چاپ مقالات و ترجمه‌های معتبر شما در مجله علمی – پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی (پس از تأیید هیأت تحریریه) 

 شرایط عضویت حقیقی و دانشجویی :

1- تکمیل فرم درخواست عضويت حقیقی یا دانشجویی   

نکته: عضویت حقیقی و دانشجویی به صورت رایگان صورت می گیرد.

نحوه ثبت نام عضویت حقیقی و دانشجویی

جهت ثبت نام در انجمن، فرم ثبت نام پیوست را دریافت و پس از تکمیل به آدرس ایمیل [email protected]  ارسال نمایید.

دانلود فرم ثبت نام عضویت حقیقی

دانلود فرم ثبت نام عضویت دانشجویی

.فرم عضویت حقیقی در انجمن آموزش  . فرم عضویت دانشجویی در انجمن

 شرایط عضویت حقوقی :

1-تکمیل فرم درخواست عضویت حقوقی   

2- فایل اسکن شده کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات

3- فایل اسکن شده رسيد بانکي به مبلغ 10/000/000 ریال حق عضویت سالانه به 

شماره حساب: 0342071015

شماره کارت: 5859837001560461 

شماره شبا: 950180000000000342071015 IR بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی کد 3420 به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

نحوه ثبت نام عضویت حقوقی

واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت های کشور و همچنین موسسات آموزشی جهت ثبت نام در عضویت حقوقی انجمن باید فرم ثبت نام پیوست را دریافت و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل [email protected]  ارسال نمایند.

نکته مهم: از سازمان ها و شرکت ها تقاضا می شود ابتدا مدارک مورد نیاز عضویت حقوقی را ارسال و پس از تایید عضویت حقوقی از دبیرخانه انجمن، نسبت به واریز وجه حق عضویت سالانه اقدام نمایند.

دانلود فرم ثبت نام عضویت حقوقی 

فرم عضویت حقوقی انجمن آموزش