راهنمای ثبت نام

عضویت در انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 

از کليه واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت ها، مديران، کارشناسان، متخصصين، اساتيد دانشگاهها، محققين، افراد با تجربه و دانشجويان فعال در حوزه آموزش و منابع انساني دعوت می گردد تا از طریق روشهاي زير نسبت به عضویت در انجمن اقدام نمایند.

 

1)عضويت حقیقی

كليه مدیران، کارشناسان، متخصصين، اساتيد دانشگاهها، محققين، افراد با تجربه  که در حوزه آموزش و منابع انساني مشغول به فعالیت می باشند.

 2)اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

واحد های آموزش کلیه سازمان ها، شرکت ها، مراکز و موسسات کشور 

 3)عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه در رشته های علوم تربیتی، مدیریت، صنایع، روانشناسی، مشاوره و رشته های آموزشی مرتبط، در مقاطع مختلف به تحصيل اشتغال دارند.

 

مزایای عضویت در انجمن:

 • صدور گواهی عضويت به صورت الکترونیکی 
 • دريافت خبرنامه انجمن به طور الکترونيکی
 • دریافت نشریه علمی انجمن به طور الکترونيکی
 • برخورداری از تخفيف ثبت نام در کنفرانس ساليانه انجمن
 • برخورداری از تخفيف ثبت نام در کارگاههای آموزشی انجمن
 • دريافت هر گونه اطلاعات مربوط به کنفرانس و گردهمايی و سایر برنامه های انجمن آموزش و توسعه
 • دریافت اطلاعات مربوط به کتاب ها و مجلات داخلی و خارجی در حیطه آموزش و توسعه
 • بهره‌گیری از بستر تعامل علمی ایجاد شده بین اعضاء محترم انجمن و انواع گروه‌های تخصصی
 • همكاري دو جانبه اعضا و انجمن براي اجراي خدمات آموزشي و مشاوره اي
 • امكان چاپ مقالات و ترجمه‌های معتبر شما در مجله علمی – پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی (پس از تأیید هیأت تحریریه)
 • انعکاس فعالیت‌های پژوهشی، دستاوردهای فنی،اخبار محصولات و خدمات جدید شما در وب سایت و نشریه الکترونیکی آموزش و توسعه (پس از تأیید هیأت مدیره)

 

 شرایط عضویت حقیقی و دانشجویی :

1- تکمیل فرم درخواست عضويت حقیقی یا دانشجویی   

 

نکته: عضویت حقیقی و دانشجویی به صورت رایگان صورت می گیرد.

 

نحوه ثبت نام عضویت حقیقی و دانشجویی

فراگیران محترم جهت ثبت نام در انجمن باید فرم ثبت نام پیوست را دریافت و پس از تکمیل به همراه اسکن تصویر پرسنلی  به آدرس ایمیل istd.membership2015@gmail.com  ارسال نمایند.

دانلود فرم ثبت نام عضویت حقیقی

دانلود فرم ثبت نام عضویت دانشجویی

 

 

 شرایط عضویت حقوقی :

1-تکمیل فرم درخواست عضویت حقوقی   

2-فرم تکمیل شده ی درخواست عضویت اعضای حقیقی برای نماینده عضو حقوقی 

3- فایل اسکن شده کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات

4- فایل اسکن شده رسيد بانکي  واریز  مبلغ 5/000/000 ریال حق عضویت سالانه به حساب جاری شماره  0342071015 ، بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی تهران، بنام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

نحوه ثبت نام عضویت حقوقی

واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت ها جهت ثبت نام حقوقی در انجمن باید فرم ثبت نام پیوست را دریافت و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل istd.membership2015@gmail.com  ارسال نمایند.

نکته مهم:از سازمان ها و شرکت ها تقاضا می شود ابتدا مدارک مورد نیاز عضویت جقوقی را ارسال و پس از تایید عضویت حقوقی در دبیرخانه انجمن، نسبت به واریز وجه حق عضویت سالانه اقدام نمایند.

دانلود فرم ثبت نام عضویت حقوقی