فراخوان شناسایی و تقدیر برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی 1402

 فراخوان شناسایی و تقدیر برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1402

مقدمه  

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال جاری نیز همچون شش سال گذشته؛ اقدام به شناسایی و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی خواهد نمود. در همین راستا سازمان ها و افرادی که در هر یک از بخش های حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی دارای تجربه برتری باشند می توانند در این فرآیند شرکت نمایند و به عنوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان تقدیر و معرفی گردند.

.                                    لوگو برترین تجارب آموزش کارکنان     .    لوگو انگلیسی برترین تجارب آموزش کارکنان

اهداف فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

  -ایجاد بانک تجارب برتر

   -تقدیر از سازمان­ هایی که در کل فرآیندهای حوزه آموزش و توسعه سازمان بهترین نیستند، اما اقدامات مطلوب و مناسبی در هر حوزه ه­ای خاص طراحی و استقرار داده­ اند

-شناسایی، مستندسازی و تسهیم تجارب برتر از طرق متعددی همچون کتاب، سمینارها، نشست های تخصصی، سخنران

 -توسعه فرصت ­های آموختن و برگزاری سفرهای یادگیری به منظور معرفی و هم­ آموزی از این تجارب

-شناسایی قابلیت­ های بالقوه و بالفعل سازمان­ های ایرانی به منظور آمایش کلان این حوزه

  -شناسایی پروژه ­های مشترک و کلان به منظور مرتفع ساختن­ نیازهای همگانی و در ابعاد ملی ایران

-معرفی و تقدیر از تجربه برتر در دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در اردیبهشت ماه سال جاری

-چاپ تجربه برتر درکتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان دریکی از انتشارات دانشگاهی

-دریافت تقدیرنامه از سوی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

نحوه ثبت  نام  و حضور

داوطلبان جهت شرکت در این فرآیند می‌توانند با مطالعه نکات راهنما  کتابچه فراخوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان و ضمن پذیرش مقررات عمومی به تکمیل اقدام نموده و اصل مدارک مورد نیاز را به همراه فرم مربوطه تا تاریخ 1402/02/20 به پست الکترونیک istd.conference@gmail.com ارسال فرمایید و از طریق شماره تماس های 86036812-86036814-021 - 09385356087 تاییدیه آن را دریافت نمایید.

نکته: سازمان متقاضی می­تواند فایل مبسوط تجربه مورد نظر شامل؛ کتابچه، اسناد پشتیبان، نرم­ افزار، پاورپوینت، فیلم و یا هر مستند دیگری را به ضمیمه فرم ثبت نام ارسال کند.

مستدات فراخوان برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

پوستر برترین تجارب آموزش کارکنان    .  فرم ثبت نام برترین تجارب آموزش کارکنان   . جلد برترین تجارب آموزش کارکنان

 دانلود کتابچه فراخوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان

دانلود پوستر  

دانلود فرم ثبت نام 

هزینه شرکت در فرآیند تجربه برتر

60.000.000 ریال

روش ارزیابی برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

با توجه به کیفی بودن این جایزه و نیاز به خبرگی برای تصمیم گیری در این خصوص؛ کارگروهی در انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی تشکیل و نسبت به ارزیابی تجربه ارایه شده اقدام خواهند نمود.

برنامه زمان بندی ارزیابی برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

 برترین تجارب آموزش

مقررات عمومی فرآیند برترین تجارب آموزش و توسعه منابع انسانی

1. سازمان­های متقاضی می­توانند بدون محدودیت و در هر یک از فرآیندهای آموزش و توسعه منابع انسانی نسبت به کاندید و ثبت­ نام تجارب خود اقدام کنند.

2. تیم ارزیابی پس از مطالعه خود اظهاری و مستندات پیوست تجارب ارائه شده، می­تواند نسبت به دعوت از مسئولین و کارشناسان سازمان متقاضی و یا درخواست برای بازدید از تجربه مورد نظر اقدام کند.

سرفصل های تدوین تجربه برتر

 1. رهبری آموزش و توسعه منابع انسانی،
 2. فرهنگ یادگیری و توسعه منابع انسانی
 3. استراتژی‌های آموزش و توسعه منابع انسانی
 4. نیازسنجی آموزشی
 5. طراحی و برنامه ­ریزی آموزشی
 6. مدیریت اجرایی آموزش،
 7. پایش و ارزشیابی آموزشی
 8. نتایج عملکردی آموزش
 9. مدیریت دانش
 10. توسعه استعداد
 11. توسعه مدیریت و رهبری
 12. فناوری های آموزش و توسعه منابع انسانی
 13. برنامه توسعه فردی
 14. منتورینگ و کوچینگ
 15. مدل های آسیب شناسی آموزش و توسعه منابع انسانی
 16. محورهای دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
 17. و.... 

سرفصل های تدوین تجارب برتر آموزش

ارتباط با دبیرخانه

شماره تماس: 86036812-86036814-021-09385356087

آدرس سایت: www.istd.ir

پست الکترونیک: istd.conference@gmail.com  

شماره تماس های انجمن آموزش

تجارب برتر ارائه شده در جایزه برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان (سال 1395 تا 1401)

برترین های جایزه برترین تجارب آموزش و توسعه . برترین های جایزه برترین تجارب آموزش و توسعه  . برترین های جایزه برترین تجارب آموزش و توسعه

 .  برترین های جایزه برترین تجارب آموزش و توسعه   .  برترین های جایزه برترین تجارب آموزش و توسعه   .برترین های جایزه برترین تجارب آموزش و توسعه

 .  برترین های جایزه برترین تجارب آموزش و توسعه  .  پوستر برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان  . فراخوان برترین تجارب آموزش کارکنان

 

 سازمان های شرکت کننده در برترین تجارب آموزش کارکنان