اهداف و نتایج دوره

اولین دوره تخصصی و کارگاه آموزشی تربیت مدرس و مربی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)

........................................ 

طراحی پکیج توسط دکتر جک فیلیپس( بیان گذار مدل بازگشت سرمایه در آموزش ROI) برای اولین بار در ایران

.........................................

-56 ساعت دوره تخصصی و کارگاه آموزشی(6 جلسه 4 ساعته دوره تخصصی-8 جلسه 4 ساعته کارگاه آموزشی)

- خردادماه 1400

-همراه با ارائه مدرک معتبر دو زبانه از انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

-عضویت فراگیران در بانک مدرسان و مربیانROI انجمن

-دکتر جک فیلیپس -پروفسورکورش فتحی واجارگاه-دکتر اباصلت خراسانی-دکتر داوود معصومی-مهندس بهمن منصور حسینی

.................... 

هدف از برگزاري دوره:

 • تربیت مدرسان و مربیان متخصص در تراز جهانی در حوزه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی.
 • ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی مدیران، کارشناسان و متخصصان آموزش و توسعه منابع انسانی در حوزه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی
 • استانداردسازی فرآیند ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی در سازمان از دیگر اهداف این دوره های آموزشی است تا مدیران و کارشناسان آموزش ضمن ارتقاء بهره وری با تسلط بر سطوح مختلف ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی؛ ریسک های حرفه ای خود در این حوزه را کاهش دهند.

ضرورت برگزاری دوره:

 • شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزش، تحقق اهداف آموزش، كيفيت محيط يادگيري و انتقال گيري در سازمان های کشور
 • تطبيق هر چه بيشتر نيازهاي دانشي، مهارتي و رفتاري كاركنان با دوره‌هاي آموزشي موجود در سازمان
 • جهت‌‌دار كردن برنامه‌هاي آموزشي سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آنها در ارزشيابيها
 • توجيه دلايل وجودي واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهميت آن در تحقق اهداف و رسالتهاي سازمان
 • ارزشيابي مزايا و هزينه‌هاي مالي مترتب بر برنامه هاي آموزشي
 • مقايسه هزينه‌ها و بهره‌هاي آموزشي در مقابل سرمايه گذاري غيرآموزشي (بازطراحي شغل، سيستم گزينش)
 • به حداقل رساندن هزينه‌هاي آموزشي
 • ارزشيابي محتوي سازمان و مديريت، برنامه زمانبندي مدرسان، مواد آموزشي