لیست “مقالات پذیرفته شده” در هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

لیست مقالات پذیرفته شده در هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند مقالات رسیده به دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط اساتید، داوری و مقالات برگزیده جهت نمایه سازی در پایگاه  ISC و SIVILICA ارسال گردید . لیست مقالات پذیرفته شده در پیوست قرار داده شده است.

 

موضوع سالانه: آموزش و توسعه منابع انسانی در عصر کرونا

Training and Development of Human Resources in the Corona Era

28 - 29 - 30 بهمن ماه الی 2 اسفند ماه 1399

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: 26 بهمن ماه 1399

آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس: 20 بهمن ماه 1399

آخرین مهلت ارسال تجارب برتر آموزش سازمان ها به کنفرانس: 20 بهمن ماه 1399

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- موسسه یادگیری EduTech Network

تهران- کنفرانس آموزشی آنلاین

Conf.istd.ir

دانلود لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس

 

.     .     .     .    .

                   دانلود لیست مقالات پدیرفته شده کنفرانس- صفحه دوم         دانلود لیست مقالات پدیرفته شده کنفرانس- صفحه اول

  .    .       

              دانلود لیست مقالات پدیرفته شده کنفرانس- صفحه سوم            دانلود لیست مقالات پدیرفته شده کنفرانس- صفحه چهارم