شروع ثبت نام در "هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی"

شروع ثبت نام در "هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی"

انجمن علمی آموزش و توسعه با هدف توسعه و بالندگی حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی در میان سازمان های ایرانی از سال 1389 آغاز به خدمت کرده است و در راستا دستیابی به این مهم، ماموریت های متعددی همچون اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انسانی در کشور با تمرکز بر مدل های ایرانی اسلامی، توسعه دانش نظری و کاربردی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی، ایجاد تعامل و ارتباط بین مجامع علمی و دانشگاه ها یا محیط های کسب و کار دولتی و غیردولتی به منظور سوق دادن پژوهش ها و تصمیم گیری ها به سمت مسائل و چالش های واقعی آموزش و توسعه منابع انسانی، برگزاری کنفرانس ها، همایش های ملی و بین المللی و جوایز تعالی و ... را سرلوحه امور خویش قرار داده است.

در همین راستا انجمن طی سال 1391 با الگوبرداری از کشورهای موفق دنیا و دعوت از فرهیختگان، اساتید دانشگاهی، خبرگان صنعت، مطلعین کلیدی و صاحبان فرایند، مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی را با هدف شناسایی بهترین تجارب، انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر و نهادینه سازی فرهنگ نوآوری، یادگیری و بهبود مستمر در حوزه آموزش سازمانی طراحی و تدوین شده است. "هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی" توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در سال جاری(1398) برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری شش دوره گذشته این جایزه در سال های 1392، 1393، 1394 ، 1395 ،1396 و 1397 با اقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور مواجه شد. اینک با تکیه بر تجارب حاصل شده و توسعه شبکه علایق، حمایت و مشارکت نهادها و سازمان های کشور، ثبت نام و ارزیابی"هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی" آغاز به کار کرده است. 

اهداف جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

  • توسعه شبکه تعامل سازمان های ایرانی در عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق. 
  • ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان فعالین عرصه آموزش و شناخت نقاط قوت و زمینه هایی قابل بهبود این حوزه. 
  • شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر در حوزه آموزش و توسعه. 
  • توسعه و نهادینه سازی یک رهیافت معتبر و سازمان یافته، همخوان با بوم-اقلیم سازمان های ایرانی با هدف اندازه گیری، ارزیابی و بهینه کاوی فرایندها و فعالیت های حوزه آموزش. 
  •  ایجاد یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت آموزشی سازمان های ایرانی. 
  • آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی و کیفیت به مدیران و فعالین حوزه آموزش در سازمان های ایرانی. 
  • ارتقاء جایگاه حوزه آموزش در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های کلان اقتصادی و سازمانی.

لذا از سازمان های متقاضی حضور در این فرایند دعوت می شود تا با مطالعه کتابچه فراخوان جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی و با تکمیل فرم ثبت نام، نسبت به ثبت نام در این فرایند اقدام کنند. لازم به ذکر است دبیرخانه جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی آمادگی خود را جهت برگزاری جلسه برای تشریح مدل و تبیین ابعاد اجرایی فرایند جایزه در سازمان های متقاضی به صورت رایگان اعلام می دارد.  

 

  •    .    .                                                  

دانلود کتاب تشریح مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی          دانلود راهنمای ثبت نام در "هفتمین دوره جایزه تعالی آموزش"

.                                                            .                                                            

                                                     دانلود پوستر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی            

                                     دانلود فرم ثبت نام در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 .                        .                      

                                 دانلود برنامه زمان بندی برگزاری هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1398

 

 

 دانلود پوستر ثبت نام در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی