فراخوان دریافت مقالات علمی-پژوهشی در فصلنامه" توسعه استعداد"

با افتخار به اطلاع می رساند در پی رسالت انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در خصوص گسترش مرزهای دانش و همسوسازی نیازهای صنعت و دانشگاه و نیز با هدف ارائه نظریه های نوین در حوزه یادگیری و توسعه استعدادهای سرمایه های انسانی، اقدام به راه اندازی "فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه استعداد" کرده است.

لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود تا مقالات صرفاً علمی- پژوهشی خود را که با رسالت و اهداف فصلنامه توسعه استعداد و دقیقا طبق فرمت نشریه آماده شده است، هر چه سریعتر از طریق سامانه نشریه به آدرس http://talentdevelopment.istd.ir  ارسال نمایند. 

ضمناً قابل یادآوری است که تمامی فرایندهای مربوط به ارسال و تایید مقالات و تماس با نشریه تنها از طریق آدرس سامانه و آدرس رایانامه istd.talentdevelopmentjournal@gmail.com انجام خواهد شد.

امید است با این اقدام راهبردی به اهداف مهم انجمن علمی آموزش و توسعه در راهبری جامعه علمی کشور در حوزه توسعه و توانمندسازی استعدادهای سرمایه های ارزشمند انسانی جامه عمل بپوشانیم.

www.talentdevelopment.istd.ir

istd.talentdevelopmentjournal@gmail.com

021-86036812-86036814-81032218-81032228-81032333