راهنمای عملی سازماندهی،اجرا وارزیابی ژورنال کلاب

کتاب راهنمای عملی سازماندهی،اجرا و ارزیابی ژورنال کلاب به همت آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه وآقای فیروز نوری و آقای علی اصغر کاظمی در 2 فصل و68 صفحه تالیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:

1-ژورنال کلاب چیست؟

2-برنامه ژورنال کلاب برای توسعه کارکنان در یک شرکت چگونه متولد و توسعه می یابد؟

سال چاپ:1396

قیمت:65.000 ریال

 

.علاقمندان به بهره برداری از این کتاب می توانند جهت سفارش، با شماره های 81032228-021 و 81032333-021 تماس حاصل فرمایند  

 

 

کتاب عملی سازماندهی،اجرا و ارزیابی ژورنال کلاب