فراخوان شناسایی و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی - سال 1400-1401

 فراخوان شناسایی و تقدیر برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1400 -1401

معرفی  

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال جاری نیز همچون پنج سال گذشته؛ اقدام به شناسایی و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی خواهد نمود. در همین راستا سازمان هایی که در هر یک از بخش های حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی دارای تجربه برتری باشند می توانند در این فرآیند شرکت نمایند و به عنوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان تقدیر و معرفی گردند.

اهداف فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

  -ایجاد بانک تجارب برتر

   -تقدیر از سازمان­ هایی که در کل فرآیندهای حوزه آموزش و توسعه سازمان بهترین نیستند، اما اقدامات مطلوب و مناسبی در هر حوزه ه­ای خاص طراحی و استقرار داده­ اند

-مدیریت دانش؛ شناسایی، مستندسازی و تسهیم تجارب برتر از طرق متعددی همچون کتاب، سمینارها، نشست های تخصصی، سخنران

 -توسعه فرصت­های آموختن و برگزاری سفرهای یادگیری به منظور معرفی و هم­ آموزی از این تجارب

-شناسایی قابلیت­های بالقوه و بالفعل سازمان­های ایرانی به منظور آمایش کلان این حوزه

  -شناسایی پروژه ­های مشترک و کلان به منظور مرتفع ساختن­ نیازهای همگانی و در ابعاد ملی ایران

-معرفی و تقدیر از تجربه برتر در نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در اسفندماه سال جاری

-چاپ تجربه برتر درکتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان دریکی از انتشارات دانشگاهی

-دریافت تقدیرنامه از سوی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

نحوه ثبت  نام  و حضور

داوطلبان جهت شرکت در این فرآیند می‌توانند با مطالعه نکات راهنما  کتابچه فراخوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان و ضمن پذیرش مقررات عمومی به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نموده و اصل مدارک مورد نیاز را به همراه فرم مربوطه تا تاریخ 1401/03/04 به پست الکترونیک istd.conference@gmail.com ارسال فرمایید و از طریق شماره تماس های 86036812-86036814-021 - 09385356087 تاییدیه آن را دریافت نمایید.

 

نکته: سازمان متقاضی می­تواند فایل مبسوط تجربه مورد نظر شامل؛ کتابچه، اسناد پشتیبان، نرم­ افزار، پاورپوینت، فیلم و یا هر مستند دیگری را به ضمیمه فرم ثبت نام ارسال کند.

 دانلود کتابچه فراخوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان

دانلود پوستر  

دانلود فرم ثبت نام 

. . 

ارتباط با دبیرخانه

شماره تماس: 86036812-86036814-021-09385356087

آدرس سایت: www.istd.ir

پست الکترونیک: istd.conference@gmail.com  

برنامه زمان بندی

هزینه شرکت در فرآیند تجربه برتر

40.000.000 ریال

مشخصات حساب بانکی کنفرانس:

شماره حساب: 0342071015

شماره کارت: 5859837001560461 

شماره شبا: 950180000000000342071015 IR بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی کد 3420 به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

سرفصل های تدوین تجربه برتر

 1. رهبری آموزش و توسعه منابع انسانی،
 2. فرهنگ یادگیری و توسعه منابع انسانی
 3. استراتژی‌های آموزش و توسعه منابع انسانی
 4. نیازسنجی آموزشی
 5. طراحی و برنامه ­ریزی آموزشی
 6. مدیریت اجرایی آموزش،
 7. پایش و ارزشیابی آموزشی
 8. نتایج عملکردی آموزش
 9. مدیریت دانش
 10. توسعه استعداد
 11. توسعه مدیریت و رهبری
 12. فناوری های آموزش و توسعه منابع انسانی
 13. برنامه توسعه فردی
 14. منتورینگ و کوچینگ
 15. مدل های آسیب شناسی آموزش و توسعه منابع انسانی
 16. و....

اهداف فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

 •   شناسایی، انتخاب و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
 •   ایجاد بانک تجارب برتر 
 •    تقدیر از سازمان­ هایی که در کل فرآیندهای حوزه آموزش و توسعه سازمان بهترین نیستند، اما اقدامات مطلوب و مناسبی در هر حوزه ه­ای خاص طراحی و استقرار داده­ ان
 • مدیریت دانش؛ شناسایی، مستندسازی و تسهیم تجارب برتر از طرق متعددی همچون کتاب، سمینارها، نشست های تخصصی، سخنران 
 •  توسعه فرصت­های آموختن و برگزاری سفرهای یادگیری به منظور معرفی و هم­ آموزی از این تجارب
 • شناسایی قابلیت­های بالقوه و بالفعل سازمان­های ایرانی به منظور آمایش کلان این حوزه
 •   شناسایی پروژه ­های مشترک و کلان به منظور مرتفع ساختن­ نیازهای همگانی و در ابعاد ملی ایران

روش ارزیابی متقاضیان فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

با توجه به کیفی بودن این بخش و نیاز به خبرگی برای تصمیم‌گیری برترین تجارب، کارگروهی متشکل از 4 سرارزیاب حرفه ­ای و نیز 2 استاد برجسته دانشگاهی، از طریق مطالعه انفرادی تجربه و همچنین برگزاری جلسه هم­ اندیشی و نهایتاً اجماع تیمی، نسبت به برتری تجربه ارائه شده و تصمیم به معرفی و تقدیر از آن قضاوت خواهند کرد.

ساختار تیم ارزیابی برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

ساختار تیم ارزیابی برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه

مقررات عمومی فرآیند برترین تجارب آموزش و توسعه منابع انسانی

1. سازمان­های متقاضی می­توانند بدون محدودیت و در هر یک از فرآیندهای آموزش و توسعه منابع انسانی نسبت به کاندید و ثبت­ نام تجارب خود اقدام کنند.

2. تیم ارزیابی پس از مطالعه خود اظهاری و مستندات پیوست تجارب ارائه شده، می­تواند نسبت به دعوت از مسئولین و کارشناسان سازمان متقاضی و یا درخواست برای بازدید از تجربه مورد نظر اقدام کند.

برخی از سازمان های شرکت کننده در فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه ممنابع انسانی