فراخوان شناسایی و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی - سال 1400

 فراخوان شناسایی و تقدیر برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی - سال 1400

معرفی  

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال جاری نیز همچون پنج سال گذشته؛ اقدام به شناسایی و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی خواهد نمود. در همین راستا سازمان هایی که در هر یک از بخش های حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی دارای تجربه برتری  باشند می توانند در این فرآیند شرکت نمایند و به عنوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان تقدیر و معرفی گردند.

-شناسایی، انتخاب و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

  -ایجاد بانک تجارب برتر

   -تقدیر از سازمان­ هایی که در کل فرآیندهای حوزه آموزش و توسعه سازمان بهترین نیستند، اما اقدامات مطلوب و مناسبی در هر حوزه ه­ای خاص طراحی و استقرار داده­ اند

-مدیریت دانش؛ شناسایی، مستندسازی و تسهیم تجارب برتر از طرق متعددی همچون کتاب، سمینارها، نشست های تخصصی، سخنران

 -توسعه فرصت­های آموختن و برگزاری سفرهای یادگیری به منظور معرفی و هم­ آموزی از این تجارب

-شناسایی قابلیت­های بالقوه و بالفعل سازمان­های ایرانی به منظور آمایش کلان این حوزه

  -شناسایی پروژه ­های مشترک و کلان به منظور مرتفع ساختن­ نیازهای همگانی و در ابعاد ملی ایران

-معرفی و تقدیر از تجربه برتر در نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در اسفندماه سال جاری

-چاپ تجربه برتر درکتاب برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان دریکی از انتشارات دانشگاهی

-دریافت تقدیرنامه از سوی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

دانلود فرم ثبت نام 

دانلود پوستر 

 

دانلود کتابچه فراخوان برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

برخی از سازمان های شرکت کننده در فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

نحوه ثبت  نام  و حضور

داوطلبان جهت شرکت در این فرآیند می‌توانند در زمان تعیین شده با ثبت تشریحی تجربه برتر(خوداظهاری) نهایتا در قالب 15 صفحه در فرم طراحی شده توسط دبیرخانه انجمن، نسبت به ارسال تجربه برتر به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

نکته: سازمان متقاضی می­تواند فایل مبسوط تجربه مورد نظر شامل؛ کتابچه، اسناد پشتیبان، نرم­ افزار، پاورپوینت، فیلم و یا هر مستند دیگری را به ضمیمه فرم ثبت نام ارسال کند.

برنامه زمان بندی

 

هزینه شرکت در فرآیند تجربه برتر

40.000.000 ریال

سرفصل های تدوین تجربه برتر

 1. رهبری آموزش و توسعه منابع انسانی،
 2. فرهنگ یادگیری و توسعه منابع انسانی
 3. استراتژی‌های آموزش و توسعه منابع انسانی
 4. نیازسنجی آموزشی
 5. طراحی و برنامه ­ریزی آموزشی
 6. مدیریت اجرایی آموزش،
 7. پایش و ارزشیابی آموزشی
 8. نتایج عملکردی آموزش
 9. مدیریت دانش
 10. توسعه استعداد
 11. توسعه مدیریت و رهبری
 12. فناوری های آموزش و توسعه منابع انسانی
 13. برنامه توسعه فردی
 14. منتورینگ و کوچینگ
 15. مدل های آسیب شناسی آموزش و توسعه منابع انسانی
 16. و....

اهداف فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

 •   شناسایی، انتخاب و تقدیر از برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
 •   ایجاد بانک تجارب برتر 
 •    تقدیر از سازمان­ هایی که در کل فرآیندهای حوزه آموزش و توسعه سازمان بهترین نیستند، اما اقدامات مطلوب و مناسبی در هر حوزه ه­ای خاص طراحی و استقرار داده­ ان
 • مدیریت دانش؛ شناسایی، مستندسازی و تسهیم تجارب برتر از طرق متعددی همچون کتاب، سمینارها، نشست های تخصصی، سخنران 
 •  توسعه فرصت­های آموختن و برگزاری سفرهای یادگیری به منظور معرفی و هم­ آموزی از این تجارب
 • شناسایی قابلیت­های بالقوه و بالفعل سازمان­های ایرانی به منظور آمایش کلان این حوزه
 •   شناسایی پروژه ­های مشترک و کلان به منظور مرتفع ساختن­ نیازهای همگانی و در ابعاد ملی ایران

روش ارزیابی متقاضیان فرآیند برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

با توجه به کیفی بودن این بخش و نیاز به خبرگی برای تصمیم‌گیری برترین تجارب، کارگروهی متشکل از 4 سرارزیاب حرفه ­ای و نیز 2 استاد برجسته دانشگاهی، از طریق مطالعه انفرادی تجربه و همچنین برگزاری جلسه هم­ اندیشی و نهایتاً اجماع تیمی، نسبت به برتری تجربه ارائه شده و تصمیم به معرفی و تقدیر از آن قضاوت خواهند کرد.

ساختار تیم ارزیابی برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

ساختار تیم ارزیابی برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه

مقررات عمومی فرآیند برترین تجارب آموزش و توسعه منابع انسانی

1. سازمان­های متقاضی می­توانند بدون محدودیت و در هر یک از فرآیندهای آموزش و توسعه منابع انسانی نسبت به کاندید و ثبت­ نام تجارب خود اقدام کنند.

2. تیم ارزیابی پس از مطالعه خود اظهاری و مستندات پیوست تجارب ارائه شده، می­تواند نسبت به دعوت از مسئولین و کارشناسان سازمان متقاضی و یا درخواست برای بازدید از تجربه مورد نظر اقدام کند.