مدیر آموزشی برتر

 جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر، جایزه ­ای است که به برترین تلاش­ها، اقدامات و دستاوردهای مدیران ایرانی در حوزه آموزش و توسعه سازمانی اعطا می­شود. در این راستا کلیه مدیران آموزش متعهد به توسعه و بالندگی پرسنل سازمان و علاقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی می­توانند داوطلب شرکت در این جایزه باشند.

اهداف جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر
 • شناسایی، انتخاب و تقدیر از مدیران برتر در حوزه آموزش و توسعه
 • توسعه شبکه تعامل مدیران عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق ایشان در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • توسعه و نهادینه‌ سازی یک الگوی معتبر و سازمان یافته همخوان با شرایط بومی با هدف اندازه­ گیری، ارزیابی و بهینه‌ کاوی فعالیت­ ها و تجارب مدیریت آموزش سازمانی.
 • ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان مدیران آموزش و شناسایی نقاط قوت و زمینه­ های قابل بهبود تخصصی این افراد.
معرفی شاخص­ های ارزیابی 

دبیرخانه جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر سعی بر آن داشت تا به تدوین شاخص­های ارزیابی با حداکثر شمولیت در سه حوزه اصلی دستاوردهای عملکردی در حوزه آموزش و توسعه، تالیفات و تشویقات اقدام نماید. زیرشاخص­های هر یک از این سه حوزه و امتیازات اختصاص داده شده است.


نحوه ثبت  نام در فرآیند

داوطلبان به شرکت در جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر می‌توانند با مطالعه کتابچه راهنما و ضمن پذیرش مقررات عمومی جایزه به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نموده و اصل مدارک مورد نیاز را به همراه فرم مربوطه به دبیرخانه انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ارسال نمایند.

فرم ثبت نام در جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

 

روش ارزیابی متقاضیان 

مدیران آموزش و توسعه متقاضی شرکت در این جایزه، درخواست خود را با تکمیل فرم ثبت‌نام (خوداظهاری) به دبیرخانه انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی اعلام می‌کنند. دبیرخانه با توجه به فرم خوداظهاری و بررسی صحت مدارک ارائه شده و با توجه به کسب شرایط احراز اولیه، پرونده مربوطه را به کمیته داوری جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر ارائه می­کند. این کمیته تصمیم نهایی را در خصوص احراز شرایط دریافت جایزه توسط مدیر آموزش و توسعه متقاضی جهت اعلام به عنوان یکی از سه مدیر آموزشی برتر در سطح ملی اتخاذ خواهد کرد.

برنامه زمان بندی جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر
هزینه شرکت در فرآیند 

مدیران آموزش و توسعه متقاضی شرکت در این جایزه بایستی جهت تکمیل فرایند ثبت نام نسبت به واریز وجه جایزه به مبلغ (50.000.000 ریال) به حساب انجمن اقدام نمایند.

مقررات عمومی فرآیند
 • متقاضیان بایستی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام مطابق با موارد خواسته شده اقدام و مدارک تمامی موارد ادعا شده در فرم ثبت نام را به همراه آن طبق تاریخ مقرر به دبیرخانه جایزه از طریق پست ارسال نمایند.
 • دبیرخانه جایزه بایستی نسبت به تشکیل کمیته داوری با حداقل چهار نفر عضو اصلی متشکل از فرهیختگان حوزه آموزش و توسعه سازمانی و اعضای هیات علمی دانشگاه­های معتبر کشور در زمان مقتضی جهت تصمیم ­گیری در خصوص کسب احراز هر یک از کاندیدای این جایزه اقدام نماید.
 • متقاضیان جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر بایستی از مدیران آموزش شاغل به کار در یکی از سازمان­های دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی کشور باشند.
 • دبیرخانه جایزه بایستی طبق تاریخ مقرر نسبت به مطلع کردن متقاضیان از نتایج داوری به نحو مقتضی اقدام نماید.
 • هر کدام از سه مدیر آموزش و توسعه برتر سال، اجازه حضور مجدد در فرایند این جایزه را به صورت متوالی نخواهند داشت.
 • نتایج داوری و انتخاب نهایی مدیر برتر تحت فعالیت کمیته داوری و با صحه گذاری نهایی از سوی دبیرخانه جایزه انجام خواهد شد و متقاضیان اجازه هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.