مدیر آموزشی برتر

 جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر، جایزه ­ای است که به برترین تلاش­ها، اقدامات و دستاوردهای مدیران ایرانی در حوزه آموزش و توسعه سازمانی اعطا می­شود. در این راستا کلیه مدیران آموزش متعهد به توسعه و بالندگی پرسنل سازمان و علاقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی می­توانند داوطلب شرکت در این جایزه باشند.

اهداف جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

  • شناسایی، انتخاب و تقدیر از مدیران برتر در حوزه آموزش و توسعه
  • توسعه شبکه تعامل مدیران عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق ایشان در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی.
  • توسعه و نهادینه‌ سازی یک الگوی معتبر و سازمان یافته همخوان با شرایط بومی با هدف اندازه­ گیری، ارزیابی و بهینه‌ کاوی فعالیت­ ها و تجارب مدیریت آموزش سازمانی.
  • ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان مدیران آموزش و شناسایی نقاط قوت و زمینه­ های قابل بهبود تخصصی این افراد.

معرفی شاخص­ های ارزیابی مدیر آموزش و توسعه برتر

دبیرخانه جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر سعی بر آن داشت تا به تدوین شاخص­های ارزیابی با حداکثر شمولیت در سه حوزه اصلی دستاوردهای عملکردی در حوزه آموزش و توسعه، تالیفات و تشویقات اقدام نماید. زیرشاخص­های هر یک از این سه حوزه و امتیازات اختصاص داده شده است.

شاخص­ های ارزیابی مدیر آموزش و توسعه برتر

نحوه ثبت  نام در جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

داوطلبان به شرکت در جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر می‌توانند با مطالعه کتابچه راهنما و ضمن پذیرش مقررات عمومی جایزه به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نموده و اصل مدارک مورد نیاز را به همراه فرم مربوطه به دبیرخانه انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ارسال نمایند.

روش ارزیابی متقاضیان جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

مدیران آموزش و توسعه متقاضی شرکت در این جایزه، درخواست خود را با تکمیل فرم ثبت‌نام (خوداظهاری) به دبیرخانه انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی اعلام می‌کنند. دبیرخانه با توجه به فرم خوداظهاری و بررسی صحت مدارک ارائه شده و با توجه به کسب شرایط احراز اولیه، پرونده مربوطه را به کمیته داوری جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر ارائه می­کند. این کمیته تصمیم نهایی را در خصوص احراز شرایط دریافت جایزه توسط مدیر آموزش و توسعه متقاضی جهت اعلام به عنوان یکی از سه مدیر آموزشی برتر در سطح ملی اتخاذ خواهد کرد.

برنامه زمان بندی جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

هزینه شرکت در جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

مدیران آموزش و توسعه متقاضی شرکت در این جایزه بایستی جهت تکمیل فرایند ثبت نام نسبت به واریز وجه جایزه به مبلغ (20.000.000 ریال) به حساب انجمن اقدام نمایند.

مقررات عمومی جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر

  • متقاضیان بایستی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام مطابق با موارد خواسته شده اقدام و مدارک تمامی موارد ادعا شده در فرم ثبت نام را به همراه آن طبق تاریخ مقرر به دبیرخانه جایزه از طریق پست ارسال نمایند.
  • دبیرخانه جایزه بایستی نسبت به تشکیل کمیته داوری با حداقل چهار نفر عضو اصلی متشکل از فرهیختگان حوزه آموزش و توسعه سازمانی و اعضای هیات علمی دانشگاه­های معتبر کشور در زمان مقتضی جهت تصمیم ­گیری در خصوص کسب احراز هر یک از کاندیدای این جایزه اقدام نماید.
  • متقاضیان جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر بایستی از مدیران آموزش شاغل به کار در یکی از سازمان­های دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی کشور باشند.
  • دبیرخانه جایزه بایستی طبق تاریخ مقرر نسبت به مطلع کردن متقاضیان از نتایج داوری به نحو مقتضی اقدام نماید.
  • هر کدام از سه مدیر آموزش و توسعه برتر سال، اجازه حضور مجدد در فرایند این جایزه را به صورت متوالی نخواهند داشت.
  • نتایج داوری و انتخاب نهایی مدیر برتر تحت فعالیت کمیته داوری و با صحه گذاری نهایی از سوی دبیرخانه جایزه انجام خواهد شد و متقاضیان اجازه هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

فرم ثبت نام در جایزه مدیر آموزش و توسعه برتر