گزارش برگزاری مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(نوبت دوم) انجمن

 مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(نوبت دوم) انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران برگزار گردید.

 

براساس دعوت قبلي / آگهي روزنامه مورخ چهارشنبه 1401/04/08 جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(نوبت دوم) انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/08/21 در محل کانون اسلامی انصار تشکيل شد. در اين جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد در مورد انتخاب اعضاي هيئت رييسه جلسه به شرح زير اقدام شد.

  1. آقای دکتر اباصلت خراسانی  به عنوان رييس  2. خانم مریم گلدوست به عنوان ناظر
  1. خانم لیلا محمدی به عنوان ناظر 4. آقای مهدی کوزه گران به عنوان منشي

آنگاه بر طبق دستور جلسه موارد زير مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

  1. ارائه گزارش عملکرد انجمن توسط هیات مدیره
  2. ارائه و تصویب ترازنامه مالی انجمن توسط هیات مدیره و خزانه دار
  3. تصویب برنامه استراتژیک، راهبردی و  اجرایی سالانه انجمن
  4. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین قانونی انجمن

پس از معرفي نامزدهاي عضويت در هيئت مديره و بازرسي انجمن و اخذ و قرائت آرا نتايج به شرح زير اعلام شد.

1-آقای سید حسین ابطحی 2. آقای سعید پاکدل 3. آقای غلامرضا شمس 4. آقای حسین زاهدی 5. آقای اسماعیل جعفری 6- آقای محمدحسن پرداختچی 7. خانم فاطمه نارنجی ثانی به عنوان اعضاي هيئت مديره و   آقای فیروز نوری کلخوران به عنوان بازرسي اصلي و خانم فرزانه مرادی حقیقی به عنوان بازرس علي البدل انتخاب گردیدند.

گزارش تصویری برگزاری مجمع: 

.    .    .  

 .    .    .

.    .

.    .    .

.    .    .