چهره ماندگار حوزه آموزش و توسعه

   چهره ماندگار حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی 

معرفی

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران هر ساله اقدام به شناسایی و تقدیر از اساتید و مدیران برتر حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور و تقدیر و معرفی آنها به عنوان "چهره ماندگار حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ایران" می نماید. جایزه چهره ماندگار حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور، جایزه ­ای است که به برترین تلاش­ها، اقدامات و دستاوردهای مدیران و اساتید ایرانی در حوزه آموزش و توسعه سازمانی اعطا می­شود. در این راستا انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران تا کنون اقدام به معرفی و تقدیر از 4 استاد برجسته و دانشمند حوزه حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور به  عنوان "چهره ماندگار حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ایران" به شرح ذیل نموده است.

1-پروفسورناصر میرسپاسی(استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی) در سال 1393

2-پروفسور محمدحسن پرداختچی (استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی) در سال 1394

3-پروفسور سید حسین ابطحی (استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی) در سال 1396

4-پروفسور کورش فتحی واجارگاه (استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی) در سال 1397

گزارش تصویری مراسم تقدیر از پروفسورناصر میرسپاسی(استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی) در سال 1393 به عنوان چهره ماندگارحوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 .   .   .

گزارش تصویری مراسم تقدیر از پروفسور محمدحسن پرداختچی (استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی) در سال 1394 به عنوان چهره ماندگارحوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 .   .   .  

گزارش تصویری مراسم تقدیر ازپروفسور سید حسین ابطحی (استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی) در سال 1396 به عنوان چهره ماندگارحوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 .    .   . 

گزارش تصویری مراسم تقدیر از پروفسور کورش فتحی واجارگاه (استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی) در سال 1397 به عنوان چهره ماندگارحوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

.     .     .     .