انتشار شماره جدید فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی شماره 33 تابستان 1401

 شماره جدید فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (شماره 33 تابستان 1401) منتشر گردید.

 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشه‌های بدیع، از اندیشمندان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان دعوت می‌نماید دانسته‌ها و یافته‌های خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی به نشانی http://istd.saminatech.ir/ ارسال نمایند.

دانلود فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (شماره 33 تابستان 1401)