انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به عنوان انجمن برتر کشوری شناخته شد

 

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به عنوان انجمن برتر کشوری شناخته شد.

در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشورکه با حضور دکتر زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر خیرالدین معاون فناوری؛ دکتر صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم و دکتر آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی پنجشنبه 24 آذر 1401 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد؛ انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان انجمن برتر کشوری شناخته شد.

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با هدف بالنده سازی وتوسعه منابع انسانی کشور با ترکیبی از اساتید، دانشجویان و مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان‌های تولیدی و خدماتی از سراسر کشور تشکیل شده است و در قریب به دوازده سال فعالیت در حوزه منابع انسانی و آموزش و بهسازی اقدام به برگزاری همایش های تخصصی،کنفرانس‌های منظم سالیانه با هدف ارتقا دانش و مهارت و نگرش کارکنان در همه بخشهای کشور نموده است و در این راستا بیش از سی جلد کتاب در جهت توسعه دانش ضمنی مدیریتی در این حیطه تخصصی منتشر نموده است.

 این انجمن همچنین دو مجله علمی پژوهشی با عناوین مجله آموزش و توسعه منابع انسانی و نیز مجله توسعه استعداد را بصورت فصلنامه منتشر می‌نماید. در عین حال این انجمن تاکنون 23 طرح پژوهشی با عناوین تخصصی یادگیری و توسعه استعداد و توانمندسازی، توسعه منابع انسانی برای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی اجرا نموده است.

در سال 2019 این انجمن از طرف فدراسیون بین‌المللی آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان انجمن برتر انتخاب شد .

    .       .    

    .       . 

    .       .

    .       .

     .      .