انتخاب شایسته جناب آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان "پژوهشگر شاخص دانشگاه شهید بهشتی"

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان "پژوهشگر شاخص دانشگاه شهید بهشتی"

هیئت مدیره انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اهدای نیکوترین تحیات این انتخاب را به ایشان و جامعه آموزش کشور تبریک عرض می نماید.

امید است، در سایه ی حضرت حق، با نوآوری، نواندیشی، ابتکار و ابداع همواره پیوند عمیق و وثیق با خلاقیت و شکوفایی داشته باشند و به قلل رفیع دانایی و توانایی دست یابند.