زمان بندی اجرای دوره

اولین دوره تخصصی و کارگاه آموزشی تربیت مدرس و مربی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)

........................................ 

طراحی پکیج توسط دکتر جک فیلیپس( بیان گذار مدل بازگشت سرمایه در آموزش ROI) برای اولین بار در ایران

.........................................

-56 ساعت دوره تخصصی و کارگاه آموزشی(6 جلسه 4 ساعته دوره تخصصی-8 جلسه 4 ساعته کارگاه آموزشی)

-اردبهشت ماه و خردادماه 1400

-همراه با ارائه مدرک معتبر دو زبانه از انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

-عضویت فراگیران در بانک مدرسان و مربیانROI انجمن

-دکتر جک فیلیپس -پروفسورکورش فتحی واجارگاه-دکتر اباصلت خراسانی-دکتر داوود معصومی-مهندس بهمن منصور حسینی

.................... 

 تعداد ساعت کل دوره و در قالب چند جلسه چند ساعته:

56 ساعت دوره تخصصی و کارگاه آموزشی

6 جلسه 4 ساعته دوره تخصصی

8 جلسه 4 ساعته کارگاه آموزشی

 تاريخ شروع و خاتمه دوره:

شروع دوره: خردادماه

زمان خاتمه دوره: تیرماه

دانلود برنامه زمان بندی کارگاه