سرفصل و محتوای دوره

اولین دوره تخصصی و کارگاه آموزشی تربیت مدرس و مربی بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)

........................................ 

طراحی پکیج توسط دکتر جک فیلیپس( بیان گذار مدل بازگشت سرمایه در آموزش ROI) برای اولین بار در ایران

.........................................

-56 ساعت دوره تخصصی و کارگاه آموزشی(6 جلسه 4 ساعته دوره تخصصی-8 جلسه 4 ساعته کارگاه آموزشی)

- خردادماه 1400

-همراه با ارائه مدرک معتبر دو زبانه از انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه یادگیری EduTech Network کشور سوئد

-عضویت فراگیران در بانک مدرسان و مربیانROI انجمن

-دکتر جک فیلیپس -پروفسورکورش فتحی واجارگاه-دکتر اباصلت خراسانی-دکتر داوود معصومی-مهندس بهمن منصور حسینی

.................... 

در این دوره خواهید آموخت (سرفصل های دوره)

  • تشریح جایگاه آموزش و یادگیری منابع انسانی در سازمان های پیشرو جهانی
  • تشریح مدل ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری سازمانی
  • تشریح مدل ها و الگوهای ارزيابي اثربخشي آموزشي.
  • تشریح مدل ها و الگوهای ارزیابی آموزش و یادگیری الکترونیکی
  • تشریح مراحل، ابزارها، روش های سنجش و شاخص های مدل چهار سطحی کرک پاتریک
  • تشریح مدل و مراحل ارزیابی بازگشت سرمایه در آموزش ROI
  • تشریح و ارایه ابزارهای جمع‌آوري اطلاعات در مدل بازگشت سرمایه در آموزش ROI
  • تشریح نحوه محاسبه مراحل در مدل ارزیابی بازگشت سرمایه در آموزش ROI به صورت عملیاتی
  • تشریح نمونه ای عملی از مراحل ارزیابی اثربخشی آموزش براساس مدل ارزیابی بازگشت سرمایه ROI
  • تدوین نحوه ارائه گزارش ارزيابي اثربخشي برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي