سال 1400 بر همراهان و اعضای انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی مبارک باد

فرا رسیدن سال 1400 مبارک باد

هیئت مدیره انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فرا رسیدن سال 1400 را بر همراهان و اعضای انجمن تبریک عرض می نماید.

گران نباش

بهار

دست های سبز خدا

برای بهبود حال آدم هاست

همه چیز را درست خواهد کرد.

امیدواریم در سال جدید باز هم در کنار همدیگر باشیم و برای همدیگر باشیم.