دانلود برنامه "سخنرانی های کلیدی" و "کارگاه های آموزشی" هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه

دانلود برنامه "سخنرانی های کلیدی" و "کارگاه های آموزشی" هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

8th National Conference of Training and Human Capital Development

.....................
موضوع سالانه: آموزش و توسعه منابع انسانی در عصر کرونا
Training and Development of Human Resources in the Corona Era
28 - 29  بهمن :"سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی" - 30 بهمن و 2 اسفند: " 8 کارگاه آموزشی"
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: 27 بهمن ماه 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس: 20 بهمن ماه 1399
آخرین مهلت ارسال تجارب برتر آموزش سازمان ها به کنفرانس: 20 بهمن ماه 1399
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- موسسه یادگیری EduTech Network
تهران- کنفرانس آموزشی آنلاین
Conf.istd.ir
 جهت ورود به سایت کنفرانس اینجا کلیک کنید 

دانلود برنامه "سخنرانی ها و پنل های تخصصی" کنفرانس

دانلود برنامه "کارگاه های آموزشی" کنفرانس