سخنرانی افتتاحیه کنفرانس توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری

سخنرانی افتتاحیه کنفرانس توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری


جلسه شورای سیاست گذاری هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا ضمن تشکر فراوان ازسخنرانی ارزشمند جناب آقای دکتر غلامی در ششمین و هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، در سال جاری نیز از ایشان درخواست گردید که کنفرانس را با سخنان گرانبهای خویش افتتاح نمایند و با نظر مساعد ایشان، این مهم حاصل گردید و آقای دکتر منصورغلامی در سال جاری نیز انشالله سخنران افتتاحیه کنفرانس خواهند بود.

دانلود پوسترسخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کنفرانس