شروع ثبت نام در "هشتمین دوره فرآیند ارزیابی و تعالی بخشی واحدهای آموزش سازمان ها و دستگاه ها"

مدل تعالی آموزش و توسعه مولود احساس نیاز حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به طراحی و توسعه الگوی مفهومی و زبان مشترک، با هدف ارتقا جایگاه و عملکرد مدیریت های آموزش در سازمان های ایرانی است. برای دستیابی به این مهم، مدل تعالی با همکاری اساتید به نام دانشگاهی، مطلعین کلیدی و خبرگان صنعت کشور طراحی و تدوین شده است. این مدل بر مبنای پنج اصل بنیادی توسعه یافته و در سه بخش توانمندسازها، فرایندها و نتایج طراحی شده است. مدل 9 معیار و 27 زیرمعیار دارد و با استفاده از منطق امتیازدهی رادار و بر روی بازه امتیازی 1000 ارزیابی خواهد شد.

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران از سال ۱۳۹۲ تا کنون هفت سال فرآیند ارزیابی و اعتباربخشی واحدهای آموزش سازمان ها و دستگاه های کشور را در سال های ۹۸،۹۷،۹۶،۹۵،۹۴،۹۳،۹۲ اجرا و تقدیر از سازمان های برتر را در کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی و با حضور جمع کثیری از مدیران و فعالین عرصه آموزش سازمانی برگزار نموده است.

شروع ثبت نام

دبیرخانه انجمن اکنون "فرآیند ارزیابی و تعالی بخشی واحدهای آموزش سازمان ها براساس مدل تعالی آموزش و توسعه کارکنان" را برای هشتمین سال پیاپی شروع و آماده ارزیابی و تعالی بخشی واحدهای آموزش سازمان ها می باشد.

نحوه ثبت نام

 از سازمان های متقاضی حضور در این فرایند دعوت می شود تا به سایت انجمن رجوع و با مطالعه "کتابچه راهنمای نحوه ثبت نام در جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی" و با تکمیل "فرم ثبت نام"، در این فرایند ثبت نام کنند.

 
                                   
 

                                                      

.                   .                                   

 دانلود پوستر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی              دانلود فرم ثبت نام در جایزه تعالی آموزش 

                                                   

 
 
اهداف مدل ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
  • توسعه شبکه تعامل سازمان­های ایرانی در عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق.
  • ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان فعالین عرصه آموزش و شناخت نقاط قوت و زمینه­ هایی قابل بهبود این حوزه.
  • شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان­های برتر در حوزه آموزش و توسعه.
  • توسعه و نهادینه­سازی یک رهیافت معتبر و سازمان­یافته، همخوان با بوم­ اقلیم سازمان­های ایرانی با هدف اندازه­ گیری، ارزیابی و بهینه­ کاوی فرایندها و فعالیت­ های حوزه آموزش.
  • آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی و کیفیت به مدیران و فعالین حوزه آموزش در سازمان­های ایرانی.
اجزای مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی از سه بخش تشکیل شده است:

 

چارچوب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

مدل تعالی آموززش و توسعه از سه بخش؛ توانمندسازها، فرایندها و نتایج تشکیل شده است. توانمندسازها به عنوان عوامل محرک فرایندهای آموزش و توسعه عمل می­کنند و  زمینه دستیابی به نتایج و دستاوردهای آموزشی را محقق می­سازند. هر یک از سه بخش در مجموع نه معیار مدل تعالی را در بر می­گیرند.

توانمندسازها:


معیار 1- رهبری آموزش و توسعه

معیار2- استراتژی آموزش

معیار3- فرهنگ یادگیری و توسعه

فرایندها:

معیار 4- نیازسنجی آموزشی

معیار 5- طراحی و برنامه­ریزی آموزشی

معیار 6- مدیریت اجرایی

معیار7- ارزشیابی آموزشی

نتایج:
معیار 8- نتایج عملکردی آموزش 
 

معیار 9- نتایج کلیدی آموزش

این مدل به صورت چرخه طراحی شده است، به این معنا که فرایندهای حمایت شده به­واسطه توانمندسازها پس از حصول به نتایج با استفاده از یادگیری و نوآوری بهبود می­یابد و به استعاره، گردباد یادگیری شکل می­گیرد.

 در شکل زیر چارچوب مدل تعالی آموزش و توسعه و در جدول زیر نیز توزیع امتیازهای هر یک از معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی آموزش و توسعه بر حسب اهمیت و اوزان نشان داده شده است. همچین محتوای مدل در قالب نه معیار به تفصیل تشریح خواهد شد.

 

نظام ارزیابی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی


 

 سطوح تعالی جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

با هدف شناسایی برترین تجارب سازمان های ایرانی در عرصه آموزش و توسعه و امکان تقدیر درخور و متناسب با عملکرد هر یک از سازمان های متقاضی، سطوح جوایز تعالی آموزش در ده طبقه رده بندی شده است و این طبقات به سه سطح گواهینامه اهتمام، تقدیرنامه و سطح تندیس تفکیک شده است. استفاده از این سطوح و تقسیمات صورت گرفته با هدف ترغیب سازمان ها و امکان تشخیص بهترین تجارب در این حوزه صورت گرفته است و سازمان هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می توانند از نشان های تعالی مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

 

فرآیند مشارکت و ارزیابی در جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

اقدامات لازم به تفکیک دبیرخانه و سازمان متقاضی


 
روش ارزیابی متقاضیان شرکت در جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

سازمان های متقاضی شرکت در سطوح تقدیرنامه و تندیس جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی، تجارب برتر خود را در قالب اظهارنامه به دبیرخانه اعلام می کنند. دبیرخانه با توجه به گستردگی سازمان متقاضی و سطح تعالی درخواست شده، تیم ارزیابی را تعیین و طی یک دوره زمانی برنامه ریزی شده ارزیابی انفرادی اعضای تیم انجام و همکاهنگی لازم برای بازدید از محل سازمان صورت می پذیرد. پس از ارزیابی تیمی و بازدید از محل، جلسات اجماع برگزار و امتیاز نهایی سازمان متقاضی مشخص و مراتب به شورای علمی و داوری اعلام می شود. این شورا تصمیم نهایی را در خصوص سطوح تعالی سازمان متقاضی شامل گواهینامه، تقدیرنامه و تندیس(بلورین، سیمین و زرین) اتخاذ خواهد کرد.

از آنجا که کلیه مراحل فرآیند ارزیابی جایزه تعالی آموزش و توسعه سطوح تقدیر و تندیس صرفا بر مبنای اظهارات سازمان متقاضی صورت می پذیرد، سازمان های متقاضی این سطوح ملزم به تدوین اطهارنامه با مشخصات مندرج در " راهنمای ثبت نام در جایزه" هستند.


کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت مطالعه و شرکت در فرآیند جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در "کتابچه راهنمای ثبت نام در جایزه تعالی آموزش" موجود می باشد. جهت دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود لیست برخی از سازمان ها و دستگاه های شرکت کننده در فرایند تعالی آموزش 

ساختار جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

ساختار اجرایی جایزه

 
وظایف و اعضای ساختار اجرایی جایزه