کسب گرید "A" از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

 انجمن علمی‌ آموزش و توسعه منابع انسانی در سال جاری نیز با حمایت و تلاش شما بزرگوران و خانواده بزرگ اعضای انجمن موفق به دریافت گرید" A"  ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری گردید.

 انجمن آموزش و توسعه با هدف توسعه و بالندگی حوزه آموزش و توسعه کارکنان سازمان ها و دستگاه های کشور از چندین سال قبل آغاز به خدمت کرده است و در راستای دستیابی به این مهم، مأموریت­های متعددی چون؛ اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انساني در كشور، توسعه دانش نظري و كاربردي رشته آموزش و توسعه منابع انساني، ايجاد تعامل و ارتباط بين مجامع علمي و دانشگاه­ها با محيط ­هاي كسب و كار دولتي و غيردولتی، برگزاري كنفرانس­ها، همايش ­هاي ملي و بين المللي، طراحی و برگزاری جایزه تعالی آموزش و توسعه و .... را سرلوحه امور خویش قرار داده است. 

این موفقیت را‌ به شما بزرگوران و خانواده بزرگ اعضای انجمن آموزش و‌ توسعه منابع انسانی ایران تبریک میگوییم.

Www.istd.ir
Www.istdconf.ir
۸۶۰۳۶۸۱۲_۸۶۰۳۶۸۱۴۸۱۰۳۲۲۱۸۸۱۰۳۲۳۳۳۸۱۰۳۲۲۲۸ 
۰۹۳۸۵۳۵۶۰۸۷
 @iranistd