دانلود فایل "ارایه سخنرانان" همایش ملی آسیب شناسی تبیین نظام های استاندارد آموزش کارکنان - سال 1398

همایش ملی آسیب شناسی تبیین نظام های استاندارد آموزش کارکنان

23 مردادماه 1398

تهران- سال همایش های موزه ملی ایران

وب سایت انجمن: www.istd.ir

"مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران" با همکاری "انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران" و"موسسه علوم اداری بلژیک (IIAS)" به پشتوانه سال‌ها فعالیت تخصصی در حوزه آموزش کارکنان و با اتکال به خداوند بزرگ و با دعوت از صاحبان رای و انديشه، "همایش ملی آسیب شناسی تبیین نظام های استاندارد آموزش کارکنان" را در تاریخ 23 مردادماه سال جاری با حضور مسئولين عالی رتبه، اساتید دانشگاه، مديران و کارشناسان آموزش و منابع انسانی دستگاها، سازمان ها و شرکت های کشور در سالن همایش های موزه ملی ایران برگزار نمودند. هدف از برگزاری این همایش ارتقا و  توسعه فرایندها، محتوا و محصولات آموزشی، تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصان پیرامون بکارگیری فنون و روشهای آموزشی، تبیین اهمیت روشهای مختلف آموزشی و ترغیب سازمان ها به توجه ویژه به یکپارچه سازی و استانداردسازی آموزشی و چالش‌های مرتبط در این حوزه و معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشگران و مدیران آموزش و منابع انسانی کشور بود.

مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران و انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ امر آموزش و توسعه ایران، همواره رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء شایستگی های رهبران و مدیران، اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها و تکنیک های یادگیری و توسعه رهبران و مدیران کشور را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سازمان های ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه نهادهای ﻓﻌﺎل در بخش آموزش و توسعه سازمان ها و شرکت های اﯾﺮانی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه هستند.

آدرس محل برگزاری: 

تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی‌تیر، خیابان پروفسور رولن.مرکز همایش های موزه ملی ایران.

مشخصات دبیرخانه همایش:

شماره های تماس : 81032333-8103221886036812-86036814-81032228-021

تلفکس: 81032228-021

آدرس پست الکترونيک:  conference.istd@gmail.com

آدرس سایت: www.istd.ir

آدرس پستی دبیرخانه:

تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی )، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه ی دوم، واحد 220- دبیرخانه انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 

دانلود فایل "ارایه سخنرانان" همایش ملی آسیب شناسی تبیین نظام های استاندارد آموزش کارکنان - سال 1398

 

دکتر اباصلت خراسانی

عنوان سخنرانی: "تحلیل و تطبیق استانداردهای بین المللی آموزش و توسعه منابع انسانی"

دانلود فایل ارایه

 

دکتر علیمحمد آقاعلیخانی

عنوان سخنرانی: " مروری بر رویکردهای  نیازسنجی آموزشی مبتنی بر الزامات استانداردهای آموزش و ارائه یک الگوی تلفیقی برای سازمانهای ایرانی"

دانلود فایل ارایه

 

دکتر سعید صفایی موحد

عنوان سخنرانی: "حرکت از نظام کهنه گزارش دهی نفر/ ساعتی به سوی شاخص های کیفی"

دانلود فایل ارایه

 

مهندس یزدان بختیاری

عنوان سخنرانی: "ارزیابی فرایند آموزش سازمان براساس سطح آمادگی و بلوغ "

دانلود فایل ارایه

 

دکتر فیروز نوری

عنوان سخنرانی: "رويكردهاي متمركز و نامتمركز در برنامه‌ريزي و اجراي نظام‌هاي  توسعه و يادگيري منابع انسانی"

دانلود فایل ارایه

 

دکتر حمیدرضا خدمتگذار

عنوان سخنرانی: " کاربست نگرش راهبردی و سرمایه ای در ارزیابی و اصلاح سیستمهای مدیریت آموزش"

دانلود فایل ارایه

 

 

 

.                    . .