لیست سخنرانان ، اعضای پنل و مدرسین کارگاه های ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

سخنرانان ، اعضای پنل و مدرسین کارگاه های ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7و 8 بهمن ماه

سالن همایش های رازی

"بزرگترین رویداد ملی آموزش و منابع انسانی کشور"

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1397 برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری پنج دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393، 1394 ، 1395 و 1396 با اقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه مواجه شد. مهم ترین ویژگی و تفاوت ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، تمرکز بر موضوعات کاملا کاربردی و تجربه محور می باشد. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه­ های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 6 کارگاه آموزشی، برگزاری سمیتئاتر آموزش،سنجش صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش(سطح مقدماتی)، ارائه مقالات برتر پژوهشی، مراسم تقدیر ازبرترین های آموزش و توسعه منابع انسانی کشور و مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و  برپایی نمایشگاه آموزش ارائه خواهد شد. “تشریح مدل ها و روش های توسعه رهبران و مدیران سازمان ها” و “معرفی و توصیف کامل نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور” از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس می باشد که انشالله همچون ادوار گذشته با حضور مدیران و صاحبنظران برجسته ی این حوزه تشکیل خواهد شد.

برنامه های کنفرانس

کنفرانس شامل برنامه های متنوع زیر می باشد:

  • سخنرانان کلیدی
  •  پنل های تخصصی
  • 8کارگاه آموزشی
  • برگزاری سمیتئاتر آموزش
  • سنجش صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش (سطح مقدماتی)
  • ارائه مقالات برتر پژوهشی
  • مراسم تقدیر ازبرترین های آموزش و توسعه منابع انسانی کشور
  •  تقدیر از چهره ماندگار آموزش
  • برپایی نمایشگاه آموزش

لیست سخنرانان ، اعضای پنل و مدرسین کارگاه های کنفرانس

در این بخش از کنفرانس به منظور حفظ بی طرفی و طرح مباحث بر اساس رویکرد علمی و منطقی و همچنین برای اجتناب از ارائه مطالب کلی، یک طرفه و فاقد مستندات علمی، علاوه بر دعوت از صاحبنظران گروه های مختلف، جلسات متعددی (حداقل دو جلسه) با هریک از سخنرانان این بخش ترتیب داده شده و مطالب سخنرانان با کمک کارشناسان آماده سازی و تدوین گردید.در بخش سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی و مدرسین کارگاه ها، مطالب توسط اساتید دانشگاهها و مدیران و متخصصان آموزش و منابع انسانی سازمان های دولتی و خصوصی کشور با نگاهی جامع تر بر مسائل و چالش های سازمان های ایرانی رائه می گردد.

دانلود لیست سخنرانان، اعضای پنل و کارگاه های کنفرانس