یازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

 

یازدهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی

 

 

توسعه پایدار نظام آموزش عالی،  به عنوان پر ارزش‌ترین نهادهای جامعه در پیشبرد و توسعه دانش، فن‎آوری، میراث فرهنگی و ارزش‎های حاکم بر آن، مستلزم رشد موزون و همگام ابعاد کمی و کیفی این نظام پویاست و اعتلای روز افزون آن مرهون طراحی و استقرار نظام‎های تعالی‌بخش و تداعی‌گر همت عالی دغدغه‌داران این عرصه در دهه اخیر در قالب اجتماعی علمی، در حوزه ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی می باشد.

تاکنون این هم‌اندیشی عالمانه منجر به برگزاری 10 دوره همایش ارزیابی کیفیت نظام‌های دانشگاهی در دانشگاههای معتبر و مادرکشور گردیده و در رشد تکاملی خود، این بار با میزبانی و محوریت دانشگاه تبریز و همکاری مجامع سیاستگذاری، مدیریتی و دانشگاهی بستر و ظرفیتی دیگر را برای حضور خردمندانۀ اندیشمندان، محققان و دانشجویان فراهم ساخته تا آخرین دستاوردهای علمی معطوف به محورهای یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی را بررسی و با هم‌اندیشی علمی و نمایه سازی مقالات به تولید نظریه‌های علمی بپردازند.

یازدهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی تنها کنفرانس ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی است که به صورت مستمر توسط دانشگاه های مختلف برگزار می شود.

 یازدهمین  همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی دردانشگاه تبریز در تاریخ 6 و7 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد.