شروع ثبت نام پنجمین کنفرانس ملی مدیران و کارشناسان آموزش سازمانی (29 و 30 بهمن ماه)

پنجمین کنفرانس ملی مدیران و کارشناسان آموزش سازمانی

29 و 30 بهمن ماه 1396

تهران- سال همایش های بین المللی رازی

وب سایت کنفرانس: www.istdconf.ir 

 

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم تقدیر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری چهار دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1394،1393و 1395 ضمن استقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه کشور، نتایج و پیامدهای مهمی در سازمان ها و دستگاههای کشور ایجاد نموده و این مهم دست اندرکاران انجمن و کنفرانس را رهمنون به برگزاری پنجمین دوره این کنفرانس نمود. مهم ترین ویژگی و تفاوت پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، توجه بر حوزه های نوین آموزش و ابزارها و مکانیسم های بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی با تاکید بر رویکردها، روش ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه شایستگی – محور در بین واحدهای آموزش و توسعه سازمان های کشور می باشد.
انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با برخورداری از 1400عضو حقیقی و 250 عضویت حقوقی از سازمان ها، شرکت ها و دانشگاههای کشور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ امر آموزش و توسعه ایران، همواره رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء منابع انسانی، اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها و تکنیک های آموزشی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ موسسه ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه موسسات ﻓﻌﺎل در بخش آموزش و توسعه سازمان ها و شرکت های اﯾﺮانی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 سوابق کنفرانس های قبلی انجمن

1-بر گزاری پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سالن همایش های خانه اندیشمندان علوم انسانی ( 24 مهرماه 1391)

2-برگزاری اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک (26 و 27 بهمن ماه 1392)

3-برگزاری دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک (2 و 3 اسفندماه 1393)

4- برگزاری سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی برج میلاد (2 و 3 اسفندماه 1394)

5-برگزاری چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی رازی (9 و 10 بهمن ماه 1395)

 

سازمان کنفرانس

رئیس کنفرانس: دکتر سید احمد طباطبایی – مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر اباصلت خراسانی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی

 دبیر اجرایی: مهندس رضا مهدیان

  

موضوع محوری سالانه

“بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی : رویکردها/ روش ها و ابزارها ی نوین یادگیری و توسعه شایستگی – محور”

Performance Improvement and Business Development: Competency Based Learning and Development/ Approaches, Methods and Solutions

محورهای کنفرانس:

 • تئوری ها و مدل های رویکرد نوین مدیریت مبتنی بر شایستگی
 • استراتژی سازمانی، نتایج کسب و کار و توسعه شایستگی ها
 • چالش های سازمان های ایرانی در گذر به سمت رویکرد شایستگی – محور
 • استراتژی یادگیری و توسعه منابع انسانی مبتنی بر شایستگی
 • تعالی سازمانی و یادگیری و توسعه شایستگی – محور
 • روش ها و ابزار های نوین یادگیری و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان
 • توسعه رهبری و پرورش رهبران آینده با رویکرد شایستگی
 • کوچینگ و منتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری
 • مدل شایستگی ها و نقشه شایستگی ها
 • کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی ها،تجربیات و چالش ها و مشکلات
 • فناوری اطلاعات، شبکه های اجتماعی مجازی و سامانه های ارزیابی و توسعه شایستگی ها
 • بازگشت سرمایه گذاری و سنجش اثرات برنامه های یادگیری و توسعه شایستگی – محور
 • جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 • جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان

 

کنفرانس در یک نگاه

کنفرانس شامل برنامه های متنوع زیر می باشد:

 • سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی
 • کارگاههای آموزشی
 • ارائه مقالات برتر پژوهشی
 • مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده درپنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش
 • مراسم تقدیر از شرکت کننده در دومین دوره جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان
 • مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش
 • برگزاری سمیتئاتر آموزش
 • برپایی نمایشگاه جانبی

 

شرح مختصری از این برنامه ها در ادامه آمده است.

سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی

در این بخش از کنفرانس به منظور حفظ بی طرفی و طرح مباحث بر اساس رویکرد علمی و منطقی و همچنین برای اجتناب از ارائه مطالب کلی، یک طرفه و فاقد مستندات علمی، علاوه بر دعوت از صاحبنظران گروه های مختلف، جلسات متعددی (حداقل دو جلسه) با هریک از سخنرانان این بخش ترتیب داده خواهد شد و مطالب سخنرانان با کمک کارشناسان آماده سازی و تدوین می گردد.در بخش سخنرانان کلیدی و پنل های تخصصی، مطالب توسط اساتید دانشگاهها و مدیران و متخصصان آموزش و توسعه سازمان های دولتی و خصوصی با نگاهی جامع تر بر مسائل و چالش های سازمان ها ارائه می گردد.

کارگاه‌های آموزشی

به منظور بهره برداری هرچه بیشتر مخاطبین از یادگیری فرآیندهای آموزش و توسعه به صورت کارگاهی و عملی، از بین عناوین کارکاههای پیشنهادی به دبیرخانه علمی، پس از بررسی موضوعات توسط کمیته علمی و با در نظر گرفتن بیشترین تناسب عناوین پیشنهادی با نیازهای شرکت کنندگان کنفرانس، در نهایت تعداد 4 عنوان کارگاه آموزشی پذیرفته و در طی دو روز برگزاری کنفرانس ارائه می گردد.

مقالات پژوهشی برتر

جهت بهره مندی از مطالب جدید و نوین حوزه آموزش، اطلاع رسانی نحوه دریافت مقالات پژوهشی و نظری توسط دبیرخانه کنفرانس انجام خواهد گرفت که این مقالات در فرایندی دو ماهه توسط اساتید دانشگاهی در سه مرحله داوری و جمع بندی خواهند شد و در نهایت مقالات برگزیده در کتابچه مقالات چاپ خواهد شد. مقالات در قالب محورهای تخصصی کنفرانس ارائه می گردند.

برگزاری مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

قریب یک دهه از استقرار جوایز تعالی و جوایز مرتبط با آن(چه در ابعاد سازمانی و چه در حوزه­های منابع انسانی و …) در کشور می­گذرد و تجربه کاربست این جوایز، حاکی از توفیق و دستاوردهای موفق سازمان­های شرکت­ کننده در این جوایز است. جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه نیز با عنایت به این تجربه مثبت و نیز اهمیت حیاتی این حوزه و با هدف تدقیق و تعمیق بیشتر در عرصه آموزش و توسعه سازمان­های ایرانی، با مشارکت جمع کثیری از اساتید دانشگاهی، مطلعین کلیدی و فعالین حوزه منابع انسانی و آموزش در سال 1390 طراحی و چهار دوره از آن در سال های 1392، 1393، 1394 و 1395 سپری و در سال جاری (1396) پنجمین دوره آن در حال انجام و مراسم تقدیر از سازمان های برتر در کنفرانس حاضر انجام خواهد گرفت.

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه بر پایه مدل تعالی آموزش و در میان کلیه سازمان­های ایرانی با هدف شناسایی بهترین تجارب، انتخاب و تقدیر از سازمان­های برتر و نهادینه­سازی فرهنگ  نوآوری، یادگیری و بهبود مستمر در حوزه آموزش برگزار می­شود.

برگزاری مراسم تقدیر از شرکت کننده در دومین دوره جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان

تجربه چهار سال برگزاری جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه و نیم نگاهی به اقدامات کارشناسان و حرفه­ ای ­های این حوزه در اقصی نقاط دنیا، درس­ آموخته ­های متعددی برای دبیرخانه جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه به همراه داشته است. از جمله این یادگیری ­ها اهمیت توسعه بخش‌های دیگری در قالب تقدیر از فعالین و دست­اندرکاران حوزه آموزش و توسعه است. بر همین اساس ایده برگزاری “جایزه برترین­ های آموزش و توسعه کارکنان” در هشت بخش ارائه و پس از طراحی و در سال جاری(1396) دومین دوره آن در حال انجام و مراسم تقدیر از شرکت کنندگان برتر در کنفرانس حاضر انجام خواهد گرفت

جایزه برترین­ هایی آموزش و توسعه کارکنان  شامل بخش­های ذیل است:

 • برترین تجارب آموزش و توسعه
 • موسسه آموزشی برتر
 • مدیر آموزشی برتر
 • چهره ماندگار حوزه آموزش و توسعه
 • فناوری برتر حوزه آموزش و توسعه
 • نوآوری (نظر و عمل) برتر حوزه آموزش و توسعه
 • کتاب و مقاله برتر حوزه آموزش و توسعه
 • پژوهشگر برتر حوزه آموز ش و توسعه

 

هشت بخش جایزه برترین ها در قالب الگوی مفهومی طراحی شده است و در طی سال 1396 تنها 4 بخش اول در حال برگزاری است و به فراخور آماده سازی بسترهای اجرایی سایر جوایز این بخش ها نیز برگزار خواهد شد.

برگزاری سمیتئاتر آموزش

برگزاری سمیتئاتر آموزش به صورت نمایش در صحنه از جمله برنامه های مهم کنفرانس می باشد که در ادوار گذشته کنفرانس با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد

مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش

یکی از برنامه های ارزشمند و مهم کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی هر ساله مراسم تقدیر از چهره های ماندگار آموزش است که در این کنفرانس نیز از یکی از اساتید این حوزه به عنوان چهره ماندگار آموزش و توسعه منابع انسانی کشور تقدیر به عمل خواهد آمد.

 نمایشگاه جانبی

برپایی نمایشگاه جانبی از توانمندی های شرکت ها و موسسات آموزشی از جمله برنامه های مهم کنفرانس می باشد که در ادوار گذشته کنفرانس با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. در این کنفرانس نمایشگاه جانبی با هدف برقراری تعامل بین مخاطبین و شرکت ها و مراکز آموزشی برتر ارائه دهنده خدمات آموزش و توسعه بر پا خواهد شد.