انتشار 8 جلد کتاب در حوزه آموزش سازمانی توسط انجمن آموزش و توسعه

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در پی گسترش فعالیت های علمی و نیز در پی تحقق بخشیدن به یکی از اهداف اصلی خود با موضوع گسترش فعالیت های نشرو گسترش منابع علمی، اقدام به تالیف، ترجمه و انتشار هشت جلد کتاب در حوزه آموزش و توسعه سازمانی کرده است. 

علاقمندان به بهره برداری از این کتاب ها می توانند جهت سفارش، با شماره های 81032228-021 و 81032333-021 تماس حاصل فرمایند.

 

ویژگی های این کتاب ها که با همکاری انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران چاپ و منتشر شده است، به شرح زیر می باشد: 

 

1. کتاب ارزشیابی آموزش (از تئوری تا عمل)

کتاب ارزشایب

این کتاب با همت دکتر اباصلت خراسانی و آقای حامد حسینی ضرابی در 9 فصل و 351 صفحه تالیف شده است که شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:

 1. مفاهیم
 2. آموزش اثربخش
 3. ارزشیابی
 4. ارزشیابی از گذشته تا امروز
 5. تدوین طرح ارزشیابی
 6. الگوی ارزشیابی سیپ
 7. الگوی ارزشیابی کرک پاتریک
 8. نقد و بررسی الگوی ارزشیابی کرک پاتریک
 9. سیستم انتقال یادگیری هالتون

سال چاپ:1393

قیمت:175.000 ریال

 

2. کتاب آموزش و توسعه

آموزش و توسعه


این کتاب به تایف آقای ریموند نوئه می باشد که با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم سمیه دانشمندی در 4 فصل و 237 صفحه ترجمه شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:

 1. مسائل خاص در آموزش و توسعه کارکنان
 2. حرفه و مدیریت حرفه
 3. چالش های ویژه در مدیریت حرفه ای
 4. آینده آموزش و توسعه

سال چاپ:1393

قیمت: 120.000ریال

 

3. کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

مدل تعالی

این کتاب با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی، آقای محمد عموزاد و خانم اعظم ملامحمدی در 3 بخش، 9 فصل و280 صفحه تالیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از: 

 1. جایگاه آموزش در دنیای مبتنی بر دانش
 2. آموزش و یادگیری در افق 2020
 3. شایستگی های نوین مدیران و کارشناسان آموزش
 4. مدیریت کیفیت جامع و آموزش و توسعه
 5. مدل های تعالی سازمانی و جایگاه آموزش در آنها 
 6. مدل های تعالی منابع انسانی و جایگاه آموزش در آنها 
 7. تجربه مدل های تعالی در آموزش، توسعه و یادگیری کارکنان 
 8. روندیابی تاریخی مدل های تعالی در ایران
 9. مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 

 سال چاپ:1393

قیمت:140.000ریال

 

4. کتاب راهنمای عملی محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش ROI

 

بازگشت سرمایه

این کتاب با همت آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه و هومن دوستی در 4 بخش، 11 فصل و 131 صفحه تالیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از:

 1. خاستگاه، مفهوم و جایگاه بازگشت سرمایه در آموزش
 2. متدولوژی بازگشت سرمایه
 3. برنامه‌ریزی برای ارزیابی
 4. گردوری داده‌ها حین اجرا
 5. گردآوری داده‌ها بعد از اجرا
 6. تفکیک اثرات آموزش
 7. تبدیل داده‌ها به ارزش مالی
 8. محاسبه هزینه‌های آموزش
 9. محاسبه بازگشت سرمایه آموزش
 10. شناسایی منافع نامشهود آموزش
 11. تهیه و تدوین گزارش ارزشیابی

 

 سال چاپ:1394

قیمت::80.000ریال

 

5. کتاب بودجه‌بندی آموزشی (راهنمای کامل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آموزش مبتنی بر استراتژی)

کتاب بودجه

این کتاب به تألیف دایان سی والنتی می‌باشد که با همت آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه، آقای دکتر اباصلت خراسانی و خانم سمیه دانشمندی در 10 فصل ترجمه شده و زیرچاپ می‌باشد. شرح دقیق مطالب آن عبارتند از: 

 1. گردآوری داده‌ها و اطلاعات از مجموعه اجرایی
 2. گردآوری داده‌ها و اطلاعات از مدیران بخش‌ها/واحدها
 3. گردآوری داده‌ها و اطلاعات از سایر منابع
 4. گنجاندن دوره‌های آموزشی موجود در برنامه و بودجه آموزشی
 5. تعیین و تعریف دوره‌های جدید
 6. تعیین و تعریف روش‌های ارائه
 7. تعیین و تعریف طول دوره
 8. تصمیم‌گیری در مورد آموزش درون سازمانی و برون سازمان سازمانی
 9. ایجاد یک بودجه آموزشی
 10. آمادگی برای ارائه برنامه و بودجه آموزشی

سال چاپ:1395

قیمت:100.000ریال

 

 1. یادگیری موبایلی پارادایم جدیدی در یادگیری مجازی

 

                                                                                       کتاب یادگیری موبایلی     

این کتاب با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای پژمان کنعانی نیری در 13 فصل و 203 صفحه تألیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از: 

1. آموزش و یادگیری

2. یادگیری الکترونیکی                                                                                                                          

3. یادگیری موبایلی

4. تاریخچه یادگیری موبایلی

5. تعاریف و ویژگی‌های یادگیری موبایلی

6.عناصر و ویژگی‌های اساسی یادگیری موبایلی

7. نقاط تفاوت یادگیری موبایلی از یادگیری الکترونیکی

8. وسایل فنی مورد استفاده در یادگیری موبایلی

9. چارچوب یادگیری موبایل

10. کارکردهای یادگیری موبایلی

11. یادگیری موبایلی به عنوان یادگیری مادام العمر

12. کاربردها، مزایا و چالش های بالقوه یادگیری موبایلی

13. پیاده سازی یادگیری موبایلی

 

سال چاپ:1395

قیمت:140.000ریال

 

7. کتاب تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی (ISO10015)

                                                                                         کتاب تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی

این کتاب با همت آقای دکتر اباصلت خراسانی و آقای اکبر عیدی در 5 فصل و 342 صفحه تألیف شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از: 

1. استاندارد آموزشی ایزو10015

2. آموزش و بهسازی نیروی انسانی

3. نیاز سنجی آموزشی

4. روشها و ابزار‌های کاربردی نیازسنجی

5. مختصری پیرامون برنامه ریزی و اثربخشی آموزشی

 

سال چاپ:.1394

قیمت:190.000ریال

 

8. برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

                                                                                     کتاب برترین تجارب آموزش

این کتاب با همت آقای محمد عموزاد و خانم اعظم ملامحمدی در 16 نگاشت و 166 صفحه گردآوری و تدوین شده است و شرح دقیق مطالب آن عبارتند از: 

1. تجربه برنامه مسابقات مهارت در سطح شرکت ایران خودرو دیزل

2. صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای (certifiying staff) در شرکت پهنا

3. شناسایی نیازهای آموزشی خانواده کارکنان مپنا

4. طراحی و اجرای سیستم برنامه‌ریزی توسعه فردی

5. تجربه تبدیل دوره‌های آموزشی کارآموزان آتش نشان از حالت روزانه به شبانه

6. طراحی، تولید، اجرا و پایش مستمر و موفق آموزش و یادگیری مجازی 

7. طرح نظام جامع آموزش‌های مهارتی واحد‌های تولیدی جهت ارتقاء بهره‌وری کارکنان بعنوان مزیت رقابتی

8. فرآیند آموزش حین کار کارکنان(OJT)در شرکت پهنا

9. تجربه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی "قوانین و مقررات مستمری "بر عملکرد کارکنان بخش بازنشستگی دستگاه های اجرایی کشور در سال 1394 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی "DIF-in-DIF"

10. سیستم تضمین کیفیت در آموزش کارکنان

11. سنجش اثربخشی طرح جامع آموزش‌های مدیریت پروژه شرکت گروه مپنا

12. مانیتورینگ آموزش و طراحی داشبورد مدیریتی بر مبنای مدل تعالی آموزش و توسعه منطق رادار

13. محاسبه بازگشت سرمایه دوره‌های فنی_تخصصی

14. برنامه ریزی توسعه فردی (IDP)

15. برنامه ریزی،پیاذه سازی و ارزیابی ژورنال کلاب

16. تعیین سبک یادگیری کارکنان

 

سال چاپ:1395

قیمت:140.000ریال